Vilka skador kan jag som hyresgäst bli skyldig att ersätta?

Hej På kontrakt har jag bott som inneboende hos en person men betalat hela hyran och hon har aldrig varit där, alltså har jag i princip bott i andrahand i snart 14 månader. Utöver hyran betalar jag 200kr extra för att lägenheten är möblerad. Under semestern ställde jag ner några blomkrukor på golvet och dessvärre bildade en av krukorna en vattenring på högst 3 stavar av ett fiskbensparketgolv, mycket liten yta. Nu vill personen jag hyr utav att jag ska stå för slipningen av hela golvet vilket beräknas vara upp till 30m2. Golvet har sedan innan mycket slitage. Jag har hört av mig till golvfirmor som menar på att det blir nyanskillnad av att endast fixa det jag förstört. Enligt mig är det det enda jag är skyldig till så golvet annars är fult. Vad har hon rätt att begära av mig?

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga så att du vill veta vad din hyresvärd kan kräva av dig för uppkomna skador som uppkommit efter att du levt i bostaden.

Frågor gällande hyresavtal regleras i (12 kap Jordabalken, JB).

Jag tolkar det som att du har bott inneboende hos en person under en längre tid och vad som framgår av din fråga är också att ni skrivit under någon form av kontrakt. Då jag inte har informationen om vad som står specifikt i ert kontrakt är det inte möjligt för mig att ge ett 100% riktigt svar. Då det kanske i kontraktet står något om deposition som hyresvärden ska kunna räkna av från vid eventuella skador osv. Men mitt svar kommer ändå att ge dig en tydlig bild över rättsläget och vad som gäller då ert kontrakt egentligen bara kan innebära bättre villkor för dig än det som jag kommer redovisa för. Står det inget i ert kontrakt om uppkomma skador är det till största sannolikhet så som jag kommer beskriva nedan. 

Jag tolkar det också som att du kan komma räknas som en hyresgäst. Det spelar i detta fall ingen roll om det är så att du ser dig själv som inneboende eller att du hyr i andra hand. Per definition är du en hyresgäst som hyr in dig i en bostad (genom kontrakt), antingen som inneboende eller i andra hand. Däremot skriver du också att du betalar hyran, men jag tolkar det som att du betalar hyran till den du är inneboende hos eller i alla fall till hyresbolaget men i din "hyresvärds" namn och alltså inte i ditt egna namn. På så sätt är det inte du som står på hyreskontraktet och räknas då som en som hyr i andra hand antingen hela eller del av lägenheten.

Vad har hyresgästen för skyldigheter?
En hyresgäst ska under hyrestiden vårda lägenheten väl och med allt vad det innebär. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse antingen av dig eller av någon som du släpper in i lägenheten för din räkning (12 kap 24 § JB). Lagen säger alltså att du ska stå för den skada som du eller annan i din räkning har orsakat genom vårdslöshet eller försummelse. Undantaget från denna bestämmelse är det som klassas som normalt slitage.

Det är upp till din hyresvärd att bevisa att ovanstående skada har skett genom vårdslöshet eller försummelse och ett hyresavtal som säger något annat än detta är inte giltigt då det är till nackdel för hyresgästen (12 kap 15 § JB). För att återknyta till det jag skrev ovan om ert avtal så menade jag att detta är lagens krav och ert avtal kan bara innehålla bättre villkor för dig annars är det ogiltigt på denna frågan. Det kan till exempel inte stå i villkoret att du har till uppgift att visa att skadan va där tidigare eller att den inte är tillkommen för att du varit vårdslös eller försumlig. Normalt slitage är också alltid tillåtet även om det skulle stå något annat i avtalet. 

Det som blir tvisten i frågan är att avgöra om du i detta fall agerat vårdslös eller försumligt. Men först behöver vi titta på det som klassas som normalt slitage.

Vad är normalt slitage?
Det finns inget i lagtexten som uttryckligen säger vad som är normalt slitage. Utan man får titta i praxis. Nedan listar jag några exempel på vad normalt slitage är:

-  Hål i väggar efter tavlor och fastskruvade bokhyllor

-  Små repor i golv eller parkett efter möbler

-  Mindre fläckar på golv och/eller väggar

-  Måttliga rökskador efter tobaksrökning

-  Måttlig mängd repor och små sprickor i handfat samt badkar

-  Avskavd tapet efter möbelflyttning. Hur stor mängd avskavd tapet ska vägas mot hur länge sedan det var tapetsering gjordes. 

Det man kan utläsa av exemplen från ovan är att en hyresvärd nästan aldrig kan förutsätta att en lägenhet inte kommer bli sliten efter att man bor i den. 

Vårdslöshet och försumlighet
Huvudregeln är att hyresvärden har bevisbördan för att hyresgästen varit vårdslös. Alltså måste hyresvärden bevisa att hyresgästen orsakat skadan genom vårdslöshet. I NJA 1975 s. 657 har dock högsta domstolen sagt att hyresvärden i vissa fall inte har hela bevisbördan för att hyresgästen åstadkommit skadan. Skador som uppkommit under hyrestiden på egendom som normalt inte är åtkomligt för annan än hyresgästen och som typiskt sett uppkommer genom vårdslöshet presumeras ha orsakats av hyresgästen. Kan hyresvärden visa att det är sannolikt att hyresgästen orsakat skadan måste hyresgästen motbevisa detta.

Du skriver själv att du har orsakat skadan och att detta verkar också vara erkänt till din hyresvärd. Men i bedömningen gällande vårdslöshet och försumlighet görs i varje enskilt fall och det kan argumenteras för och mot både och i detta fall. Att ställa ner en kruka på ett golv är väl i sig inte försumligt och den har orsakat en liten ring/fläck som ibland kan anses räknas som normalt slitage samtidigt som att ha en  kruka under längre tid på ett trägolv inte är vårdslöst men att kanske vattna denna och krukan har ett hål på botten eller att krukan blir fuktig och på så sätt gör märken i golvet kan man argumentera för att det kan vara försumligt. Men då det är en liten fläck enligt dig lutar det möjligen mer åt att det kan anses falla under normalt slitage.

Vad bör du göra nu?
Om din hyresvärd kan bevisa att du har varit vårdslös i ditt handlande kan du bli ersättningsskyldig för skadan. Men vad jag kan utläsa så är det mer sannolikt att det faller under normalt slitage. Skulle det däremot inte göra det och du skulle bli ersättningsskyldig finns alltid möjligheten att föreslå att ni ska dela på kostanden. Du säger själv att golvet i sig är skadat sedan tidigare och att hela kommer behöva slipas om för att åtgärda enbart din skada. Det är upp till dig hur långt du vill dra detta. Det finns argument som talar både för och emot din sak även om jag anser att det är mer som talar för att du inte är ersättningsskyldig är det inget som är garanterat, då det är en bedömning i varje enskilt fall och så pass mycket information har jag inte i frågan att jag kan göra den bedömningen. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.

lisa bengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”