FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente23/06/2022

Vilka ska delgivas testamente?

Måste testamente informeras om till testamentstagare som INTE samtidigt är legal arvinge eller släkt/make/maka etc ?? Dvs helt utomstående vän/granne

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

Enligt 14 kap 4 § Ärvdabalken ska testamente delges till arvinge. Om vännen/grannen är med i testamentet är denna arvinge och ska således informeras genom att få kopia av testamentshandlingen. Personen behöver inte delgivas ifall denna redan har godkänt testamentet. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor! 

Vänliga hälsningar, 

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare