Vilka regler gäller för bodelningsförrättaren?

2018-04-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vid ett arvskifte, får en bodelningsförättare då ge bort lösöre? Och i så fall finns det några regler om vilket värde som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är lite osäker på vad du menar med "ge bort lösöre", så jag tänker redogöra lite kring bodelningsförrättarens uppgifter och befogenheter. Om du har fler frågor eller om du inte känner dig tillfreds med mitt svar så är du välkommen att skicka in en ny fråga!

Tillämpligt lagrum

17 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad gäller?

En bodelningsförrättare ska av domstolen förordnas (efter ansökan från någon av makarna) då bodelning inte kan göras dem emellan, vilket framgår av 17 kap. 1 § ÄktB.

Bodelningsförrättaren kallar parterna till möte där det diskuteras kring möjligheterna till bodelning. Därefter är det parterna som ska skicka in information om vilken egendom som ska ingå i bodelningen.

En bodelningsförrättare har inte någon befogenhet att gå in på makarnas bankkonton för att se eventuella skulder och tillgångar. Dessa ska makarna uppge till bodelningsförrättaren, vilket framgår av 17 kap. 5 § ÄktB. Om någon av makarna underlåter sig att göra detta kan domstolen meddela maken/makan att lämna uppgifterna mot ett vite (ett penningbelopp), eftersom denne underlåtit sig att meddela detta tidigare till bodelningsförrättaren. Befogenheten är alltså relativt begränsad hos bodelningsförrättaren.

Om en part inte är nöjd med bodelningen så har denne fyra veckor på sig att överklaga bodelningsförrättarens förslag till bodelning innan den vinner laga kraft, vilket framgår av 17 kap. 8 § andra stycket ÄktB.

Jag hittar ingen specifik bestämmelse som rör att en bodelningsförättare kan ge bort lösöre.

Slutsats

Befogenheterna är relativt begränsade hos en bodelningsförrättare. Jag hittar inget lagrum som ger denne rätt att ge bort något specifikt lösöre. Jag vill dock lämna en liten reservation för mitt svar då jag kanske har missförstått din fråga.

Hoppas du fick hjälp med mitt svar!

Önskar dig allt gott!

Med vänlig hälsning,

Joakim Hassini
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll