FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/07/2019

Vilka rättigheter har vårdnadshavare? Kan man göra sig själv till sin vårdnadshavare?

Hej, jag undrar om flera saker.

1. Vilka rättigheter har vårdnadshavare?

2. Kan man göra att man själv är sin vårdnadshavare om man anser (och andra vuxna anser att mina vårdnadshavare inte är bra för mig)

3. Kan man göra det utan att ens vårdnadshavare får reda på det.

Typ så att dom inte får brev från skolan osv som är addreserade till vårdnadshavare för...

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänkte besvara frågorna i tur och ordning. Regler om vårdnadshavare hittas i 6 kap föräldrabalken.

Vilka rättigheter har vårdnadshavare?
Jag tolkar denna fråga som att du undrar vad en vårdnadshavare har rätt att bestämma.

Först ska sägas att din vårdnadshavare är ansvarig över dig tills du har fyllt 18 år. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets personliga angelägenheter innebär i princip att vårdnadshavaren får bestämma i alla frågor som har med barnet att göra. I vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter ingår bland annat:
- Att se till att du går klart grundskolan
- Att se till att du får sjukvård när det behövs
- Att bestämma vart du ska bo vid till exempel en skilsmässa.
- En rättighet att få veta hur det går för dig i skolan

Eftersom att vårdnadshavaren har skyldigheter gentemot barnet så innebär det att du som barn har rättigheter. Som barn har du rätt till flera saker som till exempel att få mat och att gå i skolan.

Det barn har rätt till utan att vårdnadshavarens godkännande krävs är till exempel rätt till ett eget privatliv (vårdnadshavare får inte läsa dina meddelanden eller liknande), egna åsikter och för det mesta vara med och bestämma om saker som handlar om än själv.


Kan man göra sig själv till sin vårdnadshavare? och kan man göra det utan att ens vårdnadshavare får reda på det?
Det går inte att göra sig själv till sin egen vårdnadshavare. Det är först när man blir 18 år och myndig som man slutar att ha en vårdnadshavare. När man blir 18 år så får vårdnadshavaren inte längre hem brev från skolan osv.

Du kan inte bli din egen vårdnadshavare utan de som kan hända om din nuvarande vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen på så sätt att det medför bestående fara för din hälsa eller utveckling så kan domstolen välja att flytta över vårdnaden till en eller två utvalda vuxna. Då krävs en utredning av socialtjänsten och sedan att man går till domstol. Så detta kan inte göras utan att ens vårdnadshavare får reda på det.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?