FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/01/2022

Vilka rättigheter har pappan?

Hej.

För sex år sedan blev jag gravid med en kille som jag inte hade någon relation med. När jag upptäckte att jag var gravid så hade vi inte längre någon kontakt. Så nu är det registrerat fader okänd för mitt barn. Nu misstänker jag dock att jag hittat honom och jag vet att jag måste anmäla detta till berörd myndighet. Men innan jag gör detta vill jag veta vad han har för rättigheter. Om han skulle acceptera faderskapet har han rätt till umgänge eller delad vårdnad? Vad kommer det att innebära för mitt barn?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga ska vi kika i föräldrabalken (FB).

Vilka rättigheter har fadern?

Inom svensk familjerätt brukar man inte tala om föräldrarnas rätt till barnet, utan om barnets rätt till sina föräldrar. När det kommer till beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap 2 a § FB). I dessa frågor ska särskilt beaktas om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen kan råka ut för övergrepp, olovligen förs bort/hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vårdnadshavare

Som förälder har pappan en möjlighet att försöka få till en ändring av vårdnaden genom t.ex. begära att få gemensam vårdnad (6 kap 5 § FB). Även i denna bedömningen tas hänsyn till vad som är bäst för barnet. Domstolen ska då särskilt beakta föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Tidigare fick inte gemensam vårdnad förordnas om båda föräldrarna motsatte sig det, men sedan den 1 juli 2021 är det möjligt att förordna om gemensam vårdnad även i sådana fall. Det finns alltså bakom lagstiftningen en tanke om att det bästa för barnet är att ha god och nära kontakt med båda sina föräldrar.

Rätt till umgänge
Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap 15 § FB). Barnets behov och intressen ska dock alltid sättas i första hand och det finns därför ingen skyldighet för barnet att umgås med sina föräldrar. Som förälder har ni dock ett gemensamt ansvar för att se till att barnets behov av umgänge tillgodoses. Det anses alltså bra för barnet att ha nära kontakt med båda föräldrarna och vill barnet ha umgänge med sin fader så har du en skyldighet att se till att det kan ske. Ytterst kan fadern begära att domstol beslutar om umgänget (6 kap 15a § FB).

Umgänget behöver dock inte ske fysiskt, utan det går också att få till genom t.ex. telefonsamtal m.m.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”