FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/10/2018

Vilka rättigheter har en förälder när sitt barn är omhändertaget enligt LVU?

Vad har jag för rättigheter som förälder när jag förlorat vårdnaden till mitt/mina barn i ett LVU ärende utan någon som helst insyn eller delaktighet genom uteslutning av familjehemmet/vårdnadshavaren och socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Enligt 11§ LVU har socialtjänsten bestämmanderätt över vårdens utformning. Detta kan innebära att du som förälder, beroende på omständigheter, kan komma att uteslutas under vårdtiden. Jag förstår att detta är jättejobbigt och jag tänkte därför ge dig råd om vad du kan göra för att få delaktighet och andra åtgärder.

Barnets bästa

Socialtjänsten gör sina utredningar om vård av barn med utgångspunkt i att barnets bästa ska stå i centrum. Här övervägs barnets behov mot de förutsättningar du har som förälder att tillgodose barnets behov av bl.a. trygghet och omsorg. Dessutom tar de hänsyn till vad barnet har för miljö i sitt föräldrahem (exempelvis boendeform och ekonomi spelar in här). Efter denna helhetsbedömning vidtar de en åtgärd utifrån vad som är bäst för barnet. I ert fall har de beslutat att det bästa för barnet var så kallad tvångsvård med stöd av LVU.

Detta betyder alltså att socialtjänsten sett brister i din förmåga att tillgodose barnets behov och/eller miljöproblem. För att du ska få tillbaka ditt barn måste du alltså kunna försäkra socialtjänsten om att dessa brister nu inte längre finns.

När det kommer till sådana här beslut finns alltid en grundläggande tanke om att barn ska återförenas med sina familjer och att det är viktigt för barnet att ha en nära och god kontakt med sina föräldrar. Med detta sagt tror jag att du, om du kan visa att delaktighet (genom umgänge t.ex.) är i linje med och inte negativt påverkar den vård som ges kan du med hjälp av denna grundtanke försöka få kontakt med ditt barn igen.

Socialtjänstens skyldighet att tillgodose umgänge

Socialtjänsten ansvarar vid placering enligt LVU för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med dig som förälder, 14§ LVU. Bär med dig att det hela tiden är centralt vad barnet har för rättigheter och vad barnet behöver för skydd och trygghet. Detta innebär att handläggaren i ditt ärende ska komma överens med dig om umgänge. Jag menar att du genom detta inte bör kunna uteslutas av socialtjänsten.

Hemtagningsbegäran

Om du menar att det inte längre finns problem som medför att ditt barn behöver tvångsvårdas så ska vården upphöra, 21§ LVU. För detta kan du göra en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten. Skulle du få avslag på en hemtagningsbegäran är avslaget ett formellt beslut som innebär att du kan, om du vill, överklaga beslutet och då blir det förvaltningsrätten som ska besluta i frågan, 41§ LVU.

Övervägande att vården ska upphöra

Socialtjänsten ska (oavsett om du begär hemtagning eller inte) var 6e månad överväga om vården ska upphöra, 13§ LVU. Detta är dock inte ett formellt beslut utan bara ett övervägande, vilket betyder att det inte kan överklagas, 41§ LVU motsatsvis.

Sammanfattningsvis…

rekommenderar jag dig att försöka komma överens med socialsekreteraren i detta ärende för att du inte ska uteslutas helt. Om inte detta fungerar kan du göra en hemtagningsbegäran och om inte det godkänns kan du alltså överklaga beslutet. Annars är det bara att vänta ut de 6 månaderna från beslutet om vård tills de överväger det igen och under tiden rekommenderar jag dig att se till att fortsätta förbättra dina förutsättningar för att få ha ditt barn i ditt liv igen på ett eller annat sätt.

Jag hoppas att detta gav dig vägledning men behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här eller kontakta en av våra jurister här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”