Vilka lagar gäller vid skilsmässa i USA?

2019-08-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Gifta i Sverige, skilja sig i USA.Jag och min partner vill gifta oss i Sverige och sedan flytta till USA, men vill veta vad det är som gäller vid en eventuell skilsmässa. Vilka lagar är det som gäller?Vi har båda svenskt medborgarskap, varav den ena av oss även har ett amerikanskt medborgarskap.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) tillämplig lag.

Eftersom ni båda är svenska medborgare kommer som utgångspunkt svenska lagar att gälla vid en eventuell skilsmässa för er om ni gift er i Sverige. Detta gäller även om ni flyttar till USA om ni ansöker om äktenskapsskillnad i svensk domstol (3 kap. 4 § IÄL).

Svensk domstol har möjlighet att ta upp ett mål om äktenskapsskillnad om båda makarna är svenska medborgare, eller om käranden är svensk medborgare och har haft hemvist i Sverige sedan hen fyllde 18 år (3 kap. 2 § första och andra punkten). Eftersom ni båda har svenskt medborgarskap får även ett mål om äktenskapsskillnad tas upp i Sverige i svensk domstol med tillämpning av svenska lagar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA6 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-02 02:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (816)
2019-09-16 Jag har ärvt ett hus från mina föräldrar och ska skilja mig, behöver jag köpa ut min ex-man?
2019-09-12 Vart ansöker jag om äktenskapsskillnad?
2019-09-02 Vilken skilsmässoblankett ska fyllas i när makarna är överens om att skiljas men den ena maken inte har någon möjlighet att bidra med sin underskrift?
2019-08-31 Jämkning av bodelning, kortvarigt äktenskap?

Alla besvarade frågor (72861)