Vilka krav ställs på vittnen till testamente?

2020-07-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Situationen är som följer: Ett testamente har skrivits. Namnteckningen skall bevittnas. Det skall vara tvåpersoner, som gör detta. Vilka krav ställs på dessa personer? Får det t.ex. vara ett gift par, eller måste det vara två personer som inte har något med varandra att göra?ett
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

I mitt svar kommer jag utgå från ärvdabalken (ÄB) eftersom det är där frågor om testamente regleras.

Vilka krav ställs på vittnena?
Till att börja med måste man precis som du skriver ha två stycken närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). En person under 15 år får inte vara vittne, inte heller om personen i fråga pga. en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen (10 kap. 4 § första stycket ÄB).

Dessutom får inte en person vara vittne om denne är make, sambo eller någon i rätt upp-eller nedstigande släktskap eller svågerlag samt syskon till personen som upprättar testamentet (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Det är inte heller tillåtet att bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Får ett gift par vara vittnen, eller måste det vara två personer som inte har något med varandra att göra?
Det finns inget i ärvdabalken som hindrar att ett gift par är vittnen. Det måste alltså inte vara två helt fristående personer. Huvudsaken är det gifta paret uppfyller formkraven som ställs på dem, t.ex. att de är över 15 år och inte är släkt med testatorn som beskrivet ovan.

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2794)
2021-03-07 Kan jag välja vem som ska företräda mitt dödsbo?
2021-03-07 Vad innebär min morbrors testamente?
2021-03-07 Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?
2021-03-07 Måste ett testamente kvitteras vid delgivning?

Alla besvarade frågor (89960)