Vilka krav ställs på ett giltigt testamente?

2020-09-30 i Testamente
FRÅGA
Hej, efter min mors bortgång hittade vi ett papper där nedtecknat namn på barn och barnbarn. Där framgår vilka ska som delar av hennes lösöre, såsom möbler, smycken, glas och porslin.Skall dessa föremål tas med i bouppteckningen eller överlämnas som gåva innan bouppteckningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är något tveksamt om det är ett testamente. För att en sådan handling ska vara bindande fordras strikta krav som återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Vad måste finnas med i ett testamente för att det ska vara giltigt?

Ett testamente ska;

1. upprättas skriftligen

2. med två vittnen.

I dessa två personers samtidiga närvaro ska testator underteckna testamentet. Vidare ska vittnena anteckna sina namn och de måste vara medvetna om att det är just ett testamente de bevittnar, 10 kap. 1 § ÄB.

Uppfyller pappret dessa kriterier tillfaller den kvarlåtenskap som tas upp barnen respektive barnbarnen. Om inte tas egendomen med i bouppteckningen och fördelas därefter.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2637)
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?

Alla besvarade frågor (85250)