Vilka krav kan en beställare framställa mot en entreprenör vid försening i entreprenaden?

Hej!

Vi har köpt hus med totalentreprenad, via en mäklarfirma. Vi fick först inflyttningsdatumet och slutbesiktningen framflyttad en vecka. Men nu, 2 dagar innan vi skulle flytta in, fick vi veta av han som äger byggföretaget att det är försenat 4 veckor till. Enligt honom pga semester. Vi känner oss lurade. Vi har varit inne i huset och det är långt ifrån klart. Vad har vi rätt till nu? Ekonomisk kompensation? Hur länge får det försenas? Vi har ju skrivit datum för tillträde i kontraktet! Är inte detta kontraktsbrott då?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så här:

Du har köpt ett hus som ska uppföras via totalentreprenad. Det finns ett avtalat datum för inflyttning och slutbesiktning som har flyttats fram en vecka. Två dagar innan det nya inflyttningsdatumet så har ägaren till byggföretaget meddelat att entreprenaden kommer att försenas i fyra veckor till.

Jag kommer besvara din fråga i två delar:

1. Är detta ett kontraktsbrott?
2. Vilka krav kan du framställa mot byggföretaget?

Frågan besvaras med regler som finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).

Har byggföretaget gjort sig skyldigt till ett kontraktsbrott?

Ja, ett kontraktsbrott föreligger eftersom företaget inte har avslutat sitt uppdrag inom den avtalade tiden. Detta kontraktsbrott kallas vanligtvis för dröjsmål och regleras i 24 § KTjL. Entreprenaden ska som utgångspunkt inte försenas. Nu har en försening skett och detta ger dig rätt att ställa vissa krav (s.k. påföljder) mot byggföretaget.

Vilka krav kan du framställa mot byggföretaget?

Det finns ingen påföljd som kan begränsa eller förhindra den inträffade förseningen. Det går däremot att se till att förseningen inte ger upphov till några onödiga ekonomiska utgifter för dig. I min mening är därför skadestånd den lämpligaste påföljden i ditt fall. Skadestånd innebär enligt 31 § KTjL att du kan kräva ersättning för alla utgifter som uppkommer på grund av förseningen.

För att kräva skadestånd bör du så snart som möjligt meddela byggföretaget om ditt krav på ersättning. Meddelandet bör innehålla information om vilka utgifter du har drabbats av på grund av förseningen. Det är lämpligt att bifoga kopior av kvitton, räkningar osv., som bevisning. Kravet på ersättning bör senast skickas till byggföretaget efter att slutbesiktningen har genomförts. Om du väntar längre tid än så riskerar du att din rätt till ersättning faller bort.

När du ska betala för entreprenaden så får du dessutom enligt 27 § KTjL hålla inne en summa pengar som motsvarar ditt krav på ersättning. Du behöver alltså inte betala hela priset förrän byggföretaget har ersatt dina utgifter på grund av förseningen.

Exempel: Om exempelvis dina utgifter på grund av förseningen uppgår till 8 000 kr så kan du hålla inne 8 000 kr av betalningen för entreprenaden fram tills byggföretaget betalar ut ditt skadestånd. På så sätt har du ett påtryckningsmedel som begränsar företagets möjligheter att slarva med ersättningen.

Övrigt

Det finns ingen anledning att tolerera ytterligare förseningar från byggföretaget. Du ska därför inte godta muntliga uppgifter om att entreprenaden ska vara färdigställd om fyra veckor. Se istället till att få alla överenskommelser med företaget i skrift så att du har bevismaterial om du, i värsta fall, skulle behöva ta saken vidare till domstol!

Om byggföretaget inte går med på ditt krav på ersättning så råder jag dig att söka ytterligare juridisk hjälp. Jag rekommenderar i så fall att du tar kontakt med en av våra jurister via https://www.lawline.se/boka. Ett alternativ är att du anmäler företaget till allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som kostnadsfritt avgör tvister mellan privatpersoner och företag. Se https://www.arn.se/om-arn/.

Sammanfattningsvis

1. Du kan genom skadestånd få ersättning för alla ekonomiska utgifter som du har på grund av att entreprenaden är försenad.

2. För att inte förlora din rätt till ersättning bör du senast (gärna tidigare om möjligheten finns) framställa din krav till byggföretaget efter slutbesiktningen av entreprenaden.

3. Om företaget inte går med på dina krav så råder jag dig att söka ytterligare juridisk rådgivning. Alternativt kan du göra en anmälan till ARN.

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo