Vilka juridiska följder får en ANSÖKAN om äktenskapsskillnad?

2017-11-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Händer det något i juridisk mening när man skickar in ansökan om äktenskapsskillnad eller är det först när äktenskapet är formellt upplöst? Tänker på gemensamma tillgångar, det som ska bodelas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap 1 § ÄktB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning då äktenskapet upplöses. Med att äktenskapet ska vara upplöst innebär att tingsrätten måste ha dömt till äktenskapsskillnad, det vill säga att det är "formellt upplöst". Det inträder alltså inget krav på att bodelning redan vid ansökan.

Det är dock möjligt för en make att begära att bodelning ska göras efter ansökan men innan domen, om hen vill. Bodelning kan alltså göras direkt vid begäran från någon av dem, detta trots att eventuell betänketid löper. Makarna kan även gemensamt träffa bindande avtal om bodelning under denna tid.

Att bodela redan efter ansökan om äktenskapsskillnaden är alltså möjligt men inget krav eller något som sker automatiskt. Det är däremot så att man alltid ska utgå från den egendom och de förhållanden som fanns när man gjorde ansökan om stämning, vid själva bodelningen sen. Tidpunkten för ansökan har alltså betydelse för vilken egendom som kommer att ingå i den kommande bodelningen. Egendom som tillkommer efter denna tidpunkt ska alltså inte räknas med och egendom som "försvinner" måste fortfarande tas upp som om de vore kvar. Här är alltså tidpunkten för ansökan och inte själva äktenskapsskillnadsdomen avgörande. Se 9 kap 2 § ÄktB.

Det kan även vara värt att nämna att dagen för ansökan om äktenskapsskillnad kan vara avgörande för om man ska ärva varandra vid någon av makarnas dödsfall eller inte. Om en make skulle gå bort efter ansökan om äktenskapsskillnad är det nämligen så att de inte ärver varandra som de normalt hade gjort, trots att det inte dömts i målet än och de inte är formellt skilda (3 kap 10 § ÄB).

Sammanfattningsvis ska bodelning som huvudregel ske då äktenskapet är upplöst, efter dom. När en ansökan har gjorts har dock makarna möjlighet att begära att bodelning görs direkt ändå. Tidpunkten för ansökan är även av vikt då man ska utgå från de egendomsförhållanden som rådde denna dag vid själva bodelningen senare. Det är även så att makarna inte ärver efter varandra efter att mål om äktenskapsskillnad påbörjats.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?