Vilka grundförutsättningar ska gälla för att en domstol vill undersöka om någon ska dömas enligt LRV?

2018-09-28 i Påföljder
FRÅGA
Vilka grundförutsättningar ska gälla för att en domstol vill undersöka om någon ska dömas enligt LRV?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om överlämnande till särskild vård i vissa fall hittar du i 31 kap. brottsbalken.

Det finns två huvudsakliga grundförutsättningar för att en domstol ska vilja undersöka möjligheten till rättspsykiatrisk vård. Den första grundförutsättningen är att det måste vara fråga om ett brott där fängelse förekommer i straffskalan. (31 kap. 3 § brottsbalken) Lindrigare brott som i vanliga fall resulterar i böter föranleder inte till en undersökning om rättspsykiatrisk vård. Den andra grundförutsättningen är att det kan anses vara nödvändigt med hänsyn till personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt att personen är intagen för psykiatrisk vård (31 kap. 3 § brottsbalken).

Dessa två är själva grundförutsättningarna för att en domstol ska vilja undersöka om någon ska dömas för rättspsykiatrisk vård eller inte. Finns det misstanke om att en gärningsman led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkt för brottet (för ett brott där fängelse förekommer i straffskalan) eller lider av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för rättegången så bör gärningsmannens psykiska tillstånd utredas.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66967)