Vilka formkrav uppställs vid upprättandet av testamente?

2020-05-03 i Testamente
FRÅGA
TestamenteHej. Räcker det med att ett testamente bevittnas med underskrift och adress.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Följande krav ska vara uppfyllda vid upprättande av testamente:

1. Det krävs att testamentet är skriftligt och ger klart uttryck för testatorns yttersta vilja om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas.

2. Testamentet ska ha testatorns underskrift.

3. För att testamentet ska vara giltigt måste det även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när testatorn skriver under testamentet. Om det inte är möjligt så måste de bekräfta testatorns underskrift. I sådana fall krävs det utöver det att vittnena närvarar samtidigt.

Testamentsvittnena bör även anteckna sina yrken, hemvist och tid för bevittnandet vid sina namnteckningar (10 kap. 2 § ÄB).

Utöver ovannämnda krav så finns det inga andra krav rörande utformningen av testamente. En aspekt att ta i beaktande är att det är fördelaktigt att utforma testamentet så tydligt som möjligt för undvika eventuella oklarheter. Du är även varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå för hjälp med att utforma ett testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2611)
2020-09-30 Vilka krav ställs på ett giltigt testamente?
2020-09-30 Är en muntlig fördelning av arvet tillåtet?
2020-09-29 Testamentera sitt arv till ett av sina barnbarn
2020-09-29 Jämkning av testamente & förskott på arv

Alla besvarade frågor (84663)