Vilka får vara med då ett testament öppnas?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA
Fråga: Vilka får vara med då ett testamente öppnas?En dam har skrivit testamente, det är allmänt känt, men det är inte känt vilka som står som mottagare i det. När ett testamente ska öppnas ska mottagarna kunna få vara med men frågan är hur vet man vilka som står i testamentet när det ännu inte är öppnat?Det känns som ett moment 22.Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vilka får öppna ett testamente?

När en person avlider är det dödsbodelägarna som ska förvalta den avlidnes egendom (18 kap. 1 § ÄB). Vilka som är dödsbodelägare är vanligtvis efterlevande make/maka eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Det är alltså dessa som har rätt att öppna testamentet.

Är det nödvändigt att samtliga dödsbodelägare är med vid öppnandet?

Nej, för likt du skriver i din fråga som kan det bli en omöjlighet att samla alla om det inte är klart vilka "alla" är. När det finns det efterlevande som det står klart är arvingar får dessa lov att öppna testamentet. Efter öppnandet ska övriga dödsbodelägare underrättas så snart som möjligt (18 kap. 1a § ÄB). Särskilt när det gäller testamentstagare är det vanligt att de får veta först efter själva testamentet öppnats, det påverkar inte deras rätt till egendomen på något sätt.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2733)
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?

Alla besvarade frågor (88463)