FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad21/05/2022

Vilka faktorer beaktas vid bedömning av kvarsittningsrätt?

Hej ☮️ Vad väger tyngst vid bedömning om kvarsittningsrätt: om ena parten har vapen i vapenskåp i bostaden, är mångmiljonär eller om den andra parten behöver bostaden för att finnas för barnbarn o dotter som bor nära, samt för rehabilitering efter fysisk sjukdom o skada o är trots mångårig yrkesverksamhet, fattigpensionär? Uppskattar svar, Tack 🥀

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


I mitt svar kommer jag att utgå från kvarsittningsrätt vid skilsmässa mellan två makar. Om detta inte stämmer i din situation så får du gärna återkomma med ett förtydligade. 


Vad innebär kvarsittningsrätt? 

Kvarsittningsrätt handlar om vem av makarna som ska få bo kvar i det gemensamma hemmet fram till dess att bodelningen är klar. Ett beslut om kvarsittningsrätt är ett s.k. interimistiskt beslut som fattas av domstolen efter yrkande av någon av makarna och gäller fram till att frågan har avgjorts genom dom (se 14 kap. 7 § ÄktB). 


Bedömningen görs utifrån vem som har störst behov av bostaden

För att avgöra vem som ska få kvarsittningsrätt gör domstolen en bedömning över vem som har bäst behov av bostaden (jfr. 11 kap. 8 § ÄktB som visserligen avser bodelningen men där en liknande bedömning görs). 


Domstolen gör en helhetsbedömning där tungt vägande omständigheter kan vara bland annat om den ena maken har vårdnad över underåriga barn och makarnas respektive möjligheter att skaffa ett annat boende. Om den ena maken har särskilda behov pga. fysisk sjukdom/skada och bostaden därför är speciellt anpassad är detta någonting som jag tror också skulle väga tungt. 


Av de omständigheter som du nämner skulle jag säga att vapenskåpet nog inte spelar så stor roll. Närheten till vuxna barn och barnbarn är troligen inte någonting som väger tungt, men skulle eventuellt kunna ha viss betydelse beroende på omständigheterna. Att makarna har ojämlika ekonomiska förhållanden skulle kunna påverka deras möjligheter att skaffa en annan bostad och därigenom ha betydelse i bedömningen. 


Sammanfattning

Jag kan inte ge dig något svar på hur domstolen skulle göra en bedömning om kvarsittningsrätt i det här fallet – som sagt ska en helhetsbedömning göras av vem som behöver bostaden bäst. De omständigheter du nämner kan ha betydelse, men även annat kan spela roll.  


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Felicia ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?