Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?

2020-10-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag gifte mig i ett land i Europa men som ej ingår i EU. Vi har skiljt oss här i Sverige nu. Vad för typ av dokument behöver vi uppvisa i landet där vi gifte oss för att skilja oss där?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svensk domstol kan efter ansökan pröva äktenskapsmål. Vid prövningen tillämpar domstolen svensk lagstiftning och således är det reglerna i äktenskapsbalken som aktualiseras, se 3 kap. 4 § Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap.

Min uppfattning av din fråga är att tingsrätten redan beslutat om äktenskapsskillnad och frågan är således om domen kommer erkännas av den främmande stat där ni gifte er. Svaret på denna fråga är att det helt enkelt beror på vilket land som åsyftas. Utgångspunkten i Sverige är att beslut om äktenskapskillad som meddelas av en främmande stat erkänns. Det omvända gäller dock inte, dvs. att en skilsmässa beslutat av svensk domstol inte erkänns av alla stater.

På frågan om vilken typ av dokumentation du behöver för att styrka skilsmässan, skiljer sig åt beroende på vilket land det är. Vissa länder kräver enbart beslutet i original eller kopia, medan andra kräver ytterligare handlingar såsom personbevis. Du bör ta kontakt med myndigheterna i det aktuella landet, eller ta kontakt med ambassaden i fråga.

Har du fler frågor är du välkommen att åter vända dig till oss Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93234)