Vilka ärver när ena maken/makan dör då särkullbarn finns?

2019-02-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo planerar att gifta oss. Han har sedan tidigare ett hus som jag då räknar med att automatiskt bli delägare i. Vi har fyra barn, han tre sedan tidigare förhållande och jag ett. Min fråga är, vad händer om någon av oss dör efter att vi har gift oss? Ärver vi automatiskt varandra till 100%, eller går någon del till våra barn? Om han t.ex. skulle dö, måste jag lösa ut hans barn för att bo kvar i huset? Inget av barnen är myndigt ännu, men jag tänker långsiktigt...Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB) samt i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag har valt att dela upp dina frågor för att enklare kunna besvara frågan. Jag tolkar det även att du och din make inte har några gemensamma barn. Tolkar också frågan att du vill veta vad som gäller efter ni har gifter.

Ärver ni varandra till 100 % eller ärver barnen något?
När någon av maken/makan dör ärver först och främst den efterlevande makan/maken med fri förfoganderätt framför gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär, att om de 4 barnen ni har, hade var gemensamma barn hade den efterlevande maken/makan ärver hela kvarlåtenskap från den avlidna maken/makan. Barnen får då vänta på efterarv från den avlidna maken/makan (föräldrarna). Efterarvet fördelas då när den efterlevande maken/makan dör.

Men det ovan gäller inte i fall barnen till den avlidna är särkullbarn, vilket det är frågan om här. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt när barnets/barnens förälder dör (3 kap. 1 §. ÄB). Barnen kommer då få arvet direkt, och den efterlevande maken/makan ärver då inte (3 kap. 1 § ÄB och 2 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken/makan. Den efterlevande maken/makan ärver då allt med fri förfoganderätt och barnen har rätt till efterarv (3 kap. 1, 2 och 9 § ÄB).

Så för att besvara din fråga, nej det är inte säkert att du eller din make ärver 100 % efter den som dör. Utan barnen, eftersom de är särkullbarn, har rätten att få ut sitt arv. Kvarlåtenskapen från den efterlevande makan/maken kommer då att fördelas på barnen. Barnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv om de vill, då ärver den efterlevande maken/makan. Därför kommer det bero på hur barnen väljer ett gör om du eller din make ärver varandra.

Kommer du behöva lösa ut huset?
Huset, om det är giftorättsgods, vilket jag antar, kommer att ingå i den bodelningen som sker när någon av makarna dör (7 kap. 1 och 2 § ÄktB, 11 kap. 2 och 3 § ÄktB). Vilket innebär att 50 % av husets värde troligtvis kommer att ingå i kvarlåtenskap som arvingen/barnen kommer få (2 kap. 1 § ÄB). Vilket innebär att halva husets värde kommer tillfalla barnen. Därför kommer du eventuellt behöva lösa ut barnen, för att de ska få ut hela sitt arv. Huset kommer troligtvis tillfalla dig i bodelningen. Men du kan komma att behöva lösa ut barnen eftersom de har rätt till en del av värdet i huset genom arvet (11 kap. 8 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej igen! Om vi skriver ett testamente, går det då att testamentera så att den som är kvarlevande får behålla huset? Eller ärver barnen alltid ändå? Med vänlig hälsning Linda
2019-03-01 08:22
Hej, ber om ursäkt att svaret dröjde. Om det föreligger ett testamente ska arvet fördelas i enlighet med vad som står i testamentet. Vilket skulle innebära att den kvarlevande maken/makan ärver huset. Men barn till den avliden har alltid rätt till sin laglott (halva arvslotten), en rättighet som inte går att testamentera bort (7 kap. 1 § ÄB). Vilket innebär att om ett testamente inskränker på laglotten kan barnen klandra testamentet. Om en bröstarvinge klandrar testamentet kommer barnet få ut sin laglott oavsett vad som står i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det innebär att i fall den kvarvarande maken/makan inte har tillräckligt med kvarlåtenskap kvar, utöver huset, för att täcka barnens laglott kan barnen klandra testamentet och därmed få ut hela sin laglott direkt. Vilket kan innebära att den efterlevande maken/makan ändå måste lösa ut barnens andel i huset för att barnen ska få ut sin laglott. Men finns det tillräckligt mycket kvarlåtenskap kvar utöver huset, som tillfaller barnen som är mer eller lika mycket som deras laglott kommer barnen inte ha rätt till något anspråk i huset (7 kap. 1 § och 3 § ÄB). Men det går aldrig att göra barnen arvlösa genom ett testamente, eftersom barnen alltid har rätt till minst sin laglott. Laglotten är det minsta som barnen ärver om det föreligger ett testamente. Denna del, eftersom det är särkullbarn, har barnen även rätt att få direkt (7 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB). Du kommer troligtvis att få huset i bodelningen mellan din man och dig men då kommer huset att avräknas mot annan egendom (giftorättsgods) som du har (11 kap. 8 § ÄktB). Hoppas svaret var till hjälp! Sofia Wedin.
2019-03-18 07:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73801)