Vilka är formkraven för återkallelse, ändring och upprättande av testamente?

2019-02-05 i Testamente
FRÅGA
Kalle dog i december 2018,aldrig gift, inga barn. Skrev ett testamente 1992 att ett syskon barn skulle ärva honom. återkallade detta testamente 2013 och skriver följande anteckning TESTAMENTET Undertecknad Karl Karlsson,testamentet från 1992 till N.N upphör från 13-10 2013. undertecknat Karl karlsson. Obs . detta är ej bevittnat,gäller detta med tanke på uppfyllda formkrav?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår inte riktigt om du menar att Kalle återkallade sitt testamente och skrev ett nytt eller endast lade till en anteckning (d.v.s. gjorde en ändring i sitt testamente). Jag kommer därav redovisa formkraven för samtliga händelser.

Vilka är formkraven för återkallande av testamente?

För återkallelse av testamente finns inga särskilda formkrav (se 10 kap 5 § ärvdabalken). Det som däremot krävs är att testator (Kalle) på ett tydligt sätt visar att han inte längre vill att testamentet ska gälla. Det gör man enkelt genom att förstöra testamentet (riva det). Det är värt att poängtera att bedömningen - enligt huvudregeln- sker alltså utifrån testators vilja.


Vilka är formkraven för ändring i testamente?

Om Kalle lade till en anteckning krävs samma formkrav som om han återkallat och skapat ett nytt (se 10 kap 6 och 1 §§ ärvdabalken). Formkraven är alltså att det ska vara en skriftlig handling bevittnat av två personer som även de ska underteckna handlingen. (10 kap 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Jag uppfattar din fråga primärt som att Kalle har återkallat testamentet från 1992 och har upprättat ett nytt. Om så är fallet så finns det särskilda formkrav för upprättande av nytt testamente. Samma krav gäller ifall Kalle har gjort en anteckning (gjort ett tillägg). Om han endast återkallat testamentet då finns inga formkrav.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, önskar

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2142)
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?
2019-05-20 Vilka argument finns det för att ej Successionsrätten ej skall gälla ?

Alla besvarade frågor (69197)