Vilka ägodelar ingår i en bodelning?

2019-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Vilka ägodelar innefattas i en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

All egendom ska som huvudregel ingå

Som huvudregel ingår all den egendom som ägdes av makarna vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad väcktes, i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1 § ÄktB). Det finns dock några undantag från denna huvudregel.

Enskild egendom

Så kallad enskild egendom ingår inte i bodelningen. Enskild egendom är sådan egendom som av olika anledningar på förhand föreskrivits ska vara utanför en bodelning. Det kan exempelvis handla om egendom som omfattats av ett äktenskapsförord, egendom som ena maken fått i testamente eller arv som enskild egendom och personliga försäkringsersättningar (7 kap. 2 § ÄktB).

Personliga ägodelar

Egendom som endast använts för den ena makens personliga bruk ska som regel också undantas från bodelningen. Det kan exempelvis handla om kläder eller smycken som endast använts av ena maken. Detta gäller även personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB). I enskilda fall kan dock personlig egendom ändå behöva ingå i bodelningen om det anses orimligt att egendomen inte ingår. Det kan exempelvis vara om egendomen är värd mycket och maken inte har någon annan egendom av värde att bidra med i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll