FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/10/2019

Vid vilket datum beräknas värdet av makarnas egendomar när en bodelning ska göras?

Hej, jag har frågor om bodelning.

Vid vilket datum beräknas värdet av respektive makars ägodelar?

- vid datum för gemensam ansökan om skilsmässa utan betänketid?

- vid datum för ena partens ansökan med betänketid?

- vid datum då betänketid utgått?

- vid datum då dom fallit?

- vid datum då tid för överklagande av dom förfallit?

Tacksam för svar snarast möjligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När makarna skiljer sig ska en bodelning göras, det vill säga att makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). Om äktenskapet upplöses p.g.a. att den ena maken dött, är utgångspunkten egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). Om det skulle vara så att makarna gör en bodelning under äktenskapets gång, utan att de skiljer sig, ska denna bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då anmälan om bodelning gjordes (9 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare