Vid vilken tidpunkt tillträder en styrelseledamot i ekonomisk förening sin post?

2019-05-27 i Föreningar
FRÅGA
Vid vilken tidpunkt tillträder en styrelseledamot i en ekonomisk förening? Direkt efter årsstämman eller vid det nya verksamhetsåret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om tiden för styrelseledamöters tillträdande

Styrelsen utses av föreningsstämman eller eventuellt på det annat sätt som anges i stadgarna (7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar, hädanefter förkortad LEF). Från och med att beslutet får verkan tillträder valda ledamöter för den mandattid som beslutats i stadgarna, vilken högst får sträcka sig över fyra räkenskapsår med upphörande vid bolagsstämman för det fjärde året (7 kap. 12 § LEF). Det som är avgörande för tillträdet är således när beslutet får verkan.

Två olika scenarion finns för när beslutet får verkan. Som huvudregel får beslutet verkan då anmälan om registrering av den företagna ändringen i styrelsens sammansättning inkommer till bolagsverket (7 kap. 13 § LEF). Undantag härför råder om det i beslutet anges att tillträdande ska ske först vid senare tid; i sådana fall får beslutet verkan vid den i beslutet angivna tiden förutsatt att det har inkommit till bolagsverket dessförinnan (7 kap. 13 § LEF). Det sistnämnda innebär med andra ord att stämman eller den annars som utser styrelseledamoten kan välja tid för tillträdande.

Sammanfattning

Tillträdande sker inte utifrån verksamhetsår. Istället sker tillträdande utifrån beslutet vid föreningsstämma eller på så vis som stadgarna annars anger. Tillträdande sker dock först då beslutet får verkan i enlighet med vad jag ovan har angivit.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll