Vid vilken tidpunkt bedöms vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och hur vet man att ett arv ska ingå i denna bodelning?

Hej,

Jag har en fundering kring arv och skilsmässa.

Min man kommer att få ärva en del av sin mamma som nyligen gick bort. Vi ska nu skilja oss.

Hur fungerar det med arv som man ännu inte fått men kommer att få, men förmodligen efter att skilsmässan gått igenom? Kan jag fortfarande få hälften av arvet fast än vi är skilda? Eller hur fungerar det?

Hur vet jag om ett arv är utan villkor om att det är enskild egendom?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först, beklagar jag den tråkiga situationen ni befinner er i just nu.

Jag förstår situationen som att du och din man har ansökt om skilsmässa. Din mans mamma har gått bort, och kommer lämna efter sig ett arv till din man. Jag tolkar din fråga som du undrar om du kan få ut hälften av arvet, om din man först får arvet efter er skilsmässa är klar. Jag förstår det även som att du undrar hur du vet om arvet är hans enskilda egendom.

Reglerna om bodelning vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB. Jag kommer gå igenom vilka regler som blir aktuella för att sedan använda dessa för att besvara dina frågor.

Ingår arv i en bodelning mellan makar?
Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå och fördelas (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods är sådan egendom som inte är makes enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det betyder att all egendom som inte har ett villkor om att det är en makes enskild egendom, ska ingå i bodelningen.

För att ett arv ska ingå i en bodelning så måste det alltså vara makes giftorättsgods. Som utgångspunkt är arv giftorättsgods, om det inte är förenat med villkor om att det ska vara makens enskilda egendom. Ett sådant villkor är att det står i testamente att arvet ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket 4 punkten ÄktB). Det betyder att du kan ta reda på om din mans arv efter hans mamma är enskild egendom genom att se om det står i testamente att det ska vara det.

Vid vilken tidpunkt ska man vid skilsmässa bedöma vad som ska ingå i bodelningen?
Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § 1 stycket ÄktB). Det betyder att det är den egendom som makarna äger vid ansökan om skilsmässa som ska ingå i bodelningen. Om en make har fått ett arv, som maken alltså då äger vid denna tidpunkt, som är giftorättsgods, så ska det alltså ingå i bodelningen. Du nämner att han först kommer få arvet efter skilsmässan är klar, vilket innebär att han inte ägde arvet vid tidpunkten som ni ansökte om skilsmässa. Arvet kommer därför inte ingå i er bodelning.

Sammanfattning
I en bodelning vid skilsmässa mellan två makar ska deras giftorättsgods fördelas mellan dessa. Giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som är förenat med sådant villkor. Ett arv är som utgångspunkt giftorättsgods, men kan vara enskild egendom, om det står i testamente att det ska vara makens enskilda.

För att ett arv ska ingå i en bodelning, måste ena maken äga den ärvda egendomen vid tidpunkten för skilsmässoansökan och vara del av makens giftorättsgods.

Svaret på din fråga, utifrån de omständigheter du nämner, är att du kan ta reda på om arvet är enskild egendom om det finns ett testamente och det uttryckligen står att det ska vara din mans enskilda. Även om hans arv inte är enskild egendom, utan giftorättsgods, kommer arvet inte ingå i er bodelning eftersom din make kommer äga detta först när skilsmässan är klar.


Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000