Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?

2021-07-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min dotter har skickat in ansökan om skillsmässa. Inget större i värde i boet idag. Boende hyresrätt. Barn under 16 årMin fråga: om hon köper ett bostadsrätt nu före bodelning, tas detta i bodelning eller hennes enskild egendom?MVH undrande
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i bodelningen?

Äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord ska all egendom ingå i bodelningen, såvida den inte är enskild egendom. Enskild egendom är till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?

Bodelningen ska göras utifrån hur egendomsförhållandena ser ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. "kritiska tidpunkten") (9 kap. 2 § ÄktB). Ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist (14 kap. 3 § ÄktB). Därmed ska inte egendom som förvärvats efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten ingå i bodelningen trots att den egentligen utgör giftorättsgods.

Slutsatsen är därför att bostadsrätten inte kommer att ingå i bodelningen eftersom den köptes efter att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten.

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?