Vid värdering av fastighet får avdrag för förbättringskostnader göras

2017-12-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag är gift med en änkeman. Han äger själv hela sitt hus. Han ärvde sin förra fru med fri förfoganderätt. De har gemensamma barn. Av det han äger idag anses 50% härröra från den avlidnes hustrun och skall gå till hans barn. När jag flyttade in till honom berättade han att han är ensamägare till huset, och inget annat. Efter 3 år som sambo och 2 år som gifta och utan äktenskapsförord ska vi gå skilda vägar. Under alla dessa år har jag renoverat hans fastighet, med olika firmor och med ROT- avdrag. Även jag, personligen, utförde stora renoveringar. (Allt bekostades av mina egna pengar, jag hade med mig i boet, från min lägenhetsförsäljning.) Renoveringar slutade på 800.000 kr. Husets taxeringsvärde höjdes väsentligt.Mina frågor är; vad får jag räkna med till bodelningen av huset?Ska han dela fastigheten med mig också?Hur kan jag tillgodoräkna mig alla investeringar av huset? All dokumentation finns som bevismaterial.Tacksam för svaret.
SVAR

Hej, tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods ingå, d.v.s. allt som inte är enskild egendom (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Eftersom ni inte har upprättat ett äktenskapsförord så är det endast genom testamente eller gåva med föreskrift om enskild egendom som egendom kan undantas från bodelningen. Jag utgår vidare från att inget av detta finns då det inte framkommer i frågan.

Fastigheten utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, du har alltså rätt till 50 % av dess värde. Gällande renoveringarna saknar det betydelse att du har bekostat dem själv. Ni kan dock dra av renoveringskostnaderna vid beräkning av vinstskatten.

För att värdera fastigheten:

Marknadsvärdet - latent reavinstskatt - fiktivt mäklararvode.

För att få fram den latenta reavinstskatten:

Marknadsvärdet - anskaffningskostnad - förbättringsutgifter (800 000:-) - fiktivt mäklararvode = Kapitalvinst

Kapitalvinst x 22% = Skatt

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97677)