Vid skilsmässa har maken med bäst behov rätt till den gemensamma bostaden

2020-12-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Vi är gifta och kommer ansöka för skilsmässa. Vi har ett gemensamt barn på 13 år och vi bor i en hyresbostad/första hand kontrakt som min man står på kontraktet. Jag och vårt gemensamma barn är folkbokförda på adressen och bor fortfarande tillsammans.Vi är överens om att vi kommer ha gemensamt vårdnad för vårt barn som kommer bo 50% med pappan/min man och 50% med mig. Min man vägrar flytta ut och tycker att det är jag som ska flytta. Hur ska vi lösa problemet? Jag har ingen annan bostad som jag kan flytta till. Hoppas att jag kan få juridisk hjälp angående vårt gemensamma hyresrätt.Tack på förhand. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Den make med bäst behov har rätt till bostaden

Den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt till att överta bostaden vid en skilsmässa, övertagandet måste vara skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Detta gäller inte om bostaden är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller gåva med löfte om enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

En helhetsbedömning ska göras för att se vilken make som har bäst behov och vad som kan anses skäligt. Om det finns barn som ska bo hos den ena maken anses ofta denne make ha bäst behov av bostaden. Vidare kan det spela in hur stor möjlighet vardera make har att finna en ny bostad, den som har sämre möjlighet kan ha bättre rätt till bostaden (här kan exempelvis makarnas ekonomi vara av intresse). Då ni bor i en hyresrätt sätts värdet av bostaden till 0 kr, vilket innebär att övertagande make inte ska lösa ut den andra maken ekonomiskt.

Eftersom en helhetsbedömning måste göras kan jag dessvärre inte avgöra vem av er som har bäst behov av bostaden. Om ni inte kan komma överens finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska förordnas (17 kap. 1 § ÄktB).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?