FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/05/2020

Vid skilsmässa har den make som bäst behöver bostaden rätt att få denna på sin lott

Hej

Två personer får ett barn, gifter sig och får ett barn till. Idag är barnen 1 och 3 år.

Paret köper gemensamt en lägenhet. En betala mer än den andra och justerar detta i ett avtal som säger hur mycket resp person äger.

Paret säljer lägenheten och köper en ny.

Nu vill en skiljas pga psykisk o fysiskt våld. Vilken rätt har mamman som är den som betalde den mindre andelen i första lägenheten att få behålla nuvarande lägenhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett gift par skiljer sig ska man genomföra en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska all egendom delas upp mellan makarna. Den egendom som ska ingå i en bodelning är makarnas giftorättsgods (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Allt som inte är en makes enskilda egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom kan endast vara enskild genom att någon form av rättshandling har vidtagits, t.ex. genom att man har upprättat ett äktenskapsförord eller att en av makarna har ärvt egendom med villkoret att den ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Ifall inget äktenskapsförord finns och det inte är någon som har ärvt/fått egendom i gåva med villkoret att den ska vara enskild, är allt som makarna äger giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Efter att man avräknat makarnas skulder läggs all egendom samman och delas lika mellan makarna (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Även om en make skulle äga mer av huset ska alltså all egendom ändå delas lika. Enligt lag är det den make som har störst behov av bostaden som har rätt att få behålla den (11 kap 8 § äktenskapsbalken). Den andra maken har dock rätt att bli kompenserad för detta, antingen genom pengar eller annan egendom i bodelningen. Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden ser man t.ex. till om en av makarna ska ha barnen boende hos sig och vilken make som har bästa möjlighet att hitta annan bostad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”