Vice ordförande i en ideell förening

2020-03-07 i Föreningar
FRÅGA
Måste man ha en viceordförande i en ideel förening?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lag som gäller för alla ideella föreningar med den anledningen att det finns så många olika former av ideella föreningar. Ideella föreningar kan reglera sig själva genom deras stadgar. Detta är föreningens så kallade "egna lagstiftning".

I lag om ekonomiska föreningar (se här) brukar ideella föreningar söka vägledning. Det är inget krav, men fullt möjligt.

Måste den ideella föreningen ha en ordförande?

Det är möjligt för en ideell förening att inte ha någon ordförande eller styrelse överhuvudtaget. Den ideella föreningens företrädare är fria att själva bestämma över dessa frågor i föreningens stadgar.

Om en ideell förening vill bli betraktad som en juridisk person finns det krav i praxis där val av styrelse är ett krav. Att vara betraktad som en juridisk person innebär att den ideella föreningen kan ingå avtal i sitt eget namn. Detta kan vara viktigt ifall föreningens företrädare inte vill ingå avtal i sitt eget namn för föreningens räkning. Att bli en juridisk person innebär således att företrädarens ansvar inskränks till det i föreningen satsade kapitalet. Om föreningen inte är att betrakta som en juridisk person så kommer föreningens företrädare att ansvara för föreningens ekonomi som för egen räkning.

Det är alltså inget krav att det måste finnas en vice ordförande i en ideell föreningen. Vill man bli betraktad som en juridisk person finns det krav på att ha en styrelse. Det finns inget krav på att ha en vice ordförande i styrelsen men man bör ha det. Vice ordförande inträder när den ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll