Vi ska skiljas och min man har tagit stora lån och sålt mina pensionsfonder; vad ska jag göra?

2020-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Min man och jag ska skiljas efter 32 år tillsammans.Det har framkommit att han har tagit många lån med oerhört höga räntor (ca 837 000:-) utan min vetskap.Vi kommer att sälja huset och han säger att jag måste betala hälften av hans skulder eftersom vi är gifta. Jag har ingen aning om vad han har gjort för pengarna...Det jag kan gissa på måste vara spel och hans privata konsumtion.Jag har försökt fråga otaliga gånger men han vägrar svara och blir aggressiv när jag tar upp frågan.Jag är väldigt orolig då det då inte kommer finnas tillräckligt med pengar kvar för en insats till en lägenhet efter en husförsäljning. Jag har endast stått 3 år i bostadskö så jag är rädd för att inte ha någonstans att bo. Just nu bor jag hos en kompis men det är bara en tillfällig lösning.Det gemensamma lånet på huset är ca 2,6 miljoner.Han har också mellan år 2010-2016 sålt mina pensions/fondandelar utan min vetskap när jag låg och sov (över 150 000:-)Jag har kvar alla utdrag på alla belopp och datum då han sålde dem.Banken hjälpte mig att få fram uppgifterna och enligt banken är det stöld.Vi har 2 döttrar som är 22 och 26 år gamla och de mår inte bra av allt som händer just nu och jag har ingen aning om vad jag ska göra??Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses genom t.ex. en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen beräknas först makarnas andelar i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Från andelarna avräknas makarnas skulder genom en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter skuldtäckningen läggs samman. Värdet därav ska delas lika mellan makarna (11 kap.3 § ÄktB). En makes skulder är personliga, vilket innebär att den andre maken inte har något betalningsansvar för dessa (jfr 1 kap. 3 § ÄktB).

Skulder är personliga, men kan påverka dig i bodelningen

Även om du inte är betalningsskyldig för din mans skulder kan det dock inverka till viss del på din ekonomi i bodelningen. Om vi antar att du har tillgångar genom giftorättsgods värt 2 miljoner kronor och skulder om 1,5 miljoner kronor (siffrorna är fingerade för att exemplifiera), kommer du att gå in med en halv miljon i bodelningen. Om din make har tillgångar genom giftorättsgods värt 2 miljoner kronor och skulder om 3 miljoner kronor (dvs. han har större skulder än tillgångar) kommer han att gå in med 0 kronor i bodelningen. Han kan inte gå in med ett minusvärde, då det skulle innebära att du hade fått stå för hans skulder. Med ovan fingerade siffror skulle bodelningen utmynna i att din andel om 500.000 kronor fördelas på er båda, eftersom hans skulder överstiger hans tillgångar.

Möjligheten till jämkning

Det finns enligt 12 kap. 1 § ÄktB en möjlighet till jämkning vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Enligt bestämmelsen ska det om det sett till makarnas ekonomiska förhållanden men även omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andre maken istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Om en make är försatt i konkurs när bodelningen förrättas eller det finns andra särskilda skäl att inte dela makarnas giftorättsgods ska varje make behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Enligt motiven till bestämmelsen kan det om en make är så starkt skuldsatt att hens egendom i stort sett går åt till skuldtäckningen framstå som oskäligt med en likadelning av den andre makens giftorättsgods.

I ditt fall kan det således argumenteras för att en jämkning kan vara möjlig. En jämkning skulle i sådana fall innebära att du får behålla mer av din andel och inte behöver dela med dig av lika mycket till din man (eller alls).

Tyvärr kan jag inte göra någon närmre bedömning av om huruvida det är möjligt att få till stånd en jämkning av bodelningen. Jämkning används i regel sparsamt, men det kan som sagt argumenteras för att det skulle kunna vara möjligt i ditt fall.

Försäljningen av dina pensionsfonder

För att brottet stöld ska aktualiseras krävs att gärningsmannen olovligen tagit det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (6 kap. 1 § brottsbalken, BrB). I ditt fall är det inte säkert att din man begått brottet stöld; även om det är vad banken sagt till dig. Med det inte sagt att inte är brottsligt att sälja någon annans pensionsfonder som du beskriver det.

Av din fråga framgår inte exakt hur det gått till när din man sålt dina pensionsfonder. Det jag kan tänka mig är att han använt t.ex. BankID eller bankdosa som är din, varför det kan argumenteras för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § BrB) eller olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB).

Utan någon närmre information är det dessvärre svårt att säga vilket brott din man kan ha gjort sig skyldig till.

Mina rekommendationer till dig och sammanfattning

Skulder i ett äktenskap är personliga, vilket innebär att du inte är betalningsskyldig för hälften av det din man lånat. Skulderna kan dock inverka på dig i bodelningen genom att din man har mindre giftorättsgods med sig in i bodelningen. Det kan argumenteras för att en jämkning skulle kunna aktualiseras, vilket skulle ge dig rätt att behålla mer av ditt giftorättsgods.

När det gäller skilsmässa och bodelning är min rekommendation att du anlitar en jurist som hjälper dig och företräder dig för det fall att ni inte kan enas. En jurist kan utforma ett förslag till bodelning, hjälpa dig argumentera för eventuell jämkning och även företräda dig för det fall att ni inte kommer överens och måste vända er till domstol. För detta ändamålet kan jag varmt rekommendera våra jurister på Lawline juristbyrå som har god erfarenhet av tvister vid äktenskapsskillnad. Vi kan även erbjuda möten per telefon och Skype.

När det gäller dina sålda pensionsfonder kan det argumenteras för att din man begått ett brott, även om det är svårt att rubricera exakt vilket brott det rör sig om. Min rekommendation är därför att du gör en polisanmälan. För polisanmälan kan du ringa 114 14 eller besöka din lokala polisstation.

Om något är oklart eller du vill ha ett kostnadsförslag och eventuellt boka tid med en av våra jurister nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (952)
2020-09-20 Vi gifte oss i Marocko, hur skiljer vi oss i Sverige?
2020-09-17 Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?
2020-09-16 Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?
2020-09-16 Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?

Alla besvarade frågor (84217)