FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/11/2018

Vi ska skilja oss, vart ska barnen bo?

Hej.

Min fru vill nu att vi skiljer oss. Jag och våra 2 barn är folkbokförda i Sverige medan hon står som utvandrad. Är detta till en fördel för mig om vi börjar diskuterar var barnen skall bo? De bor för tillfället inom EU och går i skola där.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Inledningsvis kan sägas att när det gäller beslut av frågor som rör barns boende, ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2a § FB (föräldrabalken).

Om ni har gemensam vårdnad om barnen kan domstolen på talan av dig eller er båda besluta vem av er som barnen ska bo med. Ni kan också avtala om barnets boende. Ett sådant avtal är dock bara giltigt om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden, 6 kap. 14a§ FB.

Om ni inte har gemensam vårdnad ska barnen bo med den förälder som har ensam vårdnad.

Som sagt gäller att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör dem. Detta gäller såväl beslut av domstolen som vid socialnämndens godkännande av ett eventuellt avtal. Barnets behov ska komma i första rummet. Domstolen kan även besluta om växelvis boende om det skulle anses vara förenligt med barnets bästa. Detta kräver dock att föräldrarna bor relativt nära varandra. Växelvis boende blir troligtvis inte ett alternativ i ert fall eftersom ni fortsättningsvis kommer att bo i skilda länder.

Barnets bästa
Vid bedömningen om vad som är barnets bästa tas hänsyn till bland annat barnets egna inställning. Ju äldre barnen är desto större betydelse tillmäts barnens åsikter. Andra faktorer är hur väl hemmastadda barnen är i sin nuvarande hemmamiljö. Om barnen i hela sitt liv bott här i Sverige, gått i skola här, etablerat ett socialt nätverk och har trygghet här, vill man inte gärna rycka upp denna invanda miljö. Därmed kan det anses vara förenligt med barnets bästa att bo kvar där man växt upp. Under dessa förutsättningar skulle det kunna vara en fördel för dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000