Vi ska bodela - hur vet jag om min make har tillgångar hos banken?

2019-04-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min man ska skiljas efter 11 år av äktenskapet. Vi ska göra en bodelning. Hur ska jag ta reda på om han har konton/sparande i bankerna? Min jurist säger att hon inte kan begära sådan info av bankerna. Hur ska jag göra?Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).

Från det att talan om äktenskapsskillnad har väckts, den så kallade kritiska tidpunkten (se 9 kap. 2 § ÄktB), till dess att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt samt en upplysningsplikt gentemot den andra maken, se 9 kap. 3 § ÄktB. Av bestämmelsen framgår att;

"Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen."

Bestämmelsen innebär alltså en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom, alltså även enskild egendom. Enligt förarbete till lagen, framgår det även att redovisningsskyldigheten även omfattar all avkastning av egendom (såsom ränta eller utdelning). Plikten gäller både tillgångar samt skulder.

Även om du eller din advokat inte kan vända sig till banken för att närmare få reda på om och i sådana fall vilka typer av tillgångar din make har, finns däremot en plikt för honom, att uppge all egendom han har vid den kritiska tidpunkten. Detta omfattar då alltså eventuella banktillgodohavanden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2531)
2020-06-02 Är fastigheten jag fått i gåva giftorättsgods?
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning

Alla besvarade frågor (80676)