FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/05/2019

Vi ska bodela – från vilken tidpunkt måste jag redovisa mina kontoutdrag?

Vi är mitt i en bodelning och har anlitat en jurist via vår bank. Nu vill maken ha kontoutdrag från mina konton. Hur långt tillbaka har han rätt att se kontoutdrag? Är de från när skilsmässan registrerades eller tidigare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).

Från den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes, den så kallade kritiska tidpunkten (se 9 kap. 2 § ÄktB), till dess att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt samt en upplysningsplikt gentemot den andra maken, se 9 kap. 3 § ÄktB. Av bestämmelsen framgår att;

"Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen."

Bestämmelsen innebär alltså en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom, alltså även enskild egendom. Enligt förarbete till lagen, framgår det även att redovisningsskyldigheten även omfattar all avkastning av egendom (såsom ränta eller utdelning). Plikten gäller både tillgångar samt skulder.

Även om din man eller hans eventuella jurist / advokat inte kan vända sig till banken för att närmare få reda på om och i sådana fall vilka typer av tillgångar du har, finns däremot en plikt för dig, att uppge all egendom du har vid den kritiska tidpunkten, det vill säga från den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta omfattar då alltså eventuella banktillgodohavanden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”