Vi gifte oss i Thailand, kan jag ansöka om skilsmässa i Sverige?

2019-02-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej ! Jag och min fru gifte oss i Thailand 2013,och registrerade de i en thailändsk kommun inte i Sverige.Jag vill skilja mej från henne men hon vägra och hon om hon ska skilja sej så gör hon de bara i Thailand när de passa henne ! Vi bor i Sverige och har 2 gemensamma barn.Hur gör jag ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den utgångspunkt jag har i mitt svar till dig är att du och din fru gift er i Thailand men aldrig registrerat äktenskapet i Sverige. Du vill ansöka om skilsmässa, men inte hon. Jag utgår även från att du hade svenskt medborgarskap vid äktenskapets ingående och att hon hade thailändskt medborgarskap. Då ni gift er enligt utländsk lag aktualiseras internationella privaträttsliga regler. Regler om äktenskap ingångna enligt utländsk lag finns i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

För att ni ska kunna skilja er i Sverige krävs att äktenskapet är giltigt även i Sverige. För att äktenskapet ska vara giltigt i Sverige krävs att det är giltigt i den stat där det ingicks. Som jag förstår det hade du och din fru olika medborgarskap när ni gifte er (du svenskt och hon thailändskt). I det fallet krävs dessutom att äktenskapet är giltigt enligt båda ländernas lagar. För att äktenskapet ska vara giltigt enligt svensk lag krävs därmed att inget av äktenskapsbalkens äktenskapshinder förelåg när ni gifte er. Äktenskapshindren är om någon av er var under 18 år när ni gifte er, om ni är släkt och om någon av er redan var gifta (jfr 2 kap. 1-3 § Äktenskapsbalken). Då jag inte har någon vidare bakgrundsinformation om er utgår jag från att ni gifte er på ett sätt som är lagligt i Thailand och att inget äktenskapshinder enligt svensk lag förelåg. Det innebär i sådana fall att ert äktenskap är giltigt även i Sverige.

Med utgångspunkten att ert äktenskap är giltigt i Sverige får det tas upp av svensk domstol bland annat om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist i Sverige eller tidigare haft hemvist här sedan du fyllde arton år (3 kap. 2 § p2). Talan om äktenskapsskillnad ska i ett sådant fall prövas enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket). Att talan ska prövas enligt svensk lag innebär t.ex. att svenska regler om betänketid aktualiseras. Om ni har barn under 16 år eller bara en av er vill skiljas kommer skilsmässan att föregås av en betänketid om 6 månader, räknat från när ditt yrkande om äktenskapsskillnad delges din fru (5 kap. 1-3 § Äktenskapsbalken). Eftersom det bara är du som vill skiljas måste du ansöka om stämning av din fru. Behörig domstol är tingsrätten i den ort där någon av er har sin hemvist.

Sammanfattning och råd

Då du och din fru gift er i Thailand är äktenskapet giltigt i Sverige under förutsättning att det är giltigt enligt både svensk och thailändsk lag. Med utgångspunkten att åtminstone du har svenskt medborgarskap är svensk domstol behörig att ta upp talan om skilsmässa och det ska hanteras enligt svensk lag. Att det ska hanteras enligt svensk lag innebär att de svenska reglerna om bland annat betänketid aktualiseras.

Eftersom det bara är du som vill skiljas måste du ansöka om stämning av din fru. På Sveriges domstolars hemsida finns en färdig blankett att använda för ändamålet. Till stämningsansökan ska bifogas personbevis för er båda, vilka du beställer från Skatteverket. Det är en god idé att du även bifogar en kopia av ert vigselbevis. Eftersom det är du som gör gällande att ni är gifta har du även en bevisbörda för att så är fallet.

Om du hellre vill ha hjälp med att skriva stämningsansökan kan det vara en god idé att anlita en jurist för ändamålet. Det kan även vara en god idé att anlita en jurist som bevakar dina intressen och är behjälplig vad gäller bodelning och om det t.ex. tvistas om barnens vårdnad eller boende. En jurist på Lawlines juristbyrå kan vara behjälplig i allt detta. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (766)
2019-05-20 Exmake gömmer tillgångar
2019-05-14 Kan jag ge bort min bostadsrätt innan skilsmässa så min fru inte får ta del av den?
2019-05-13 Vad har min mamma rätt till i skilsmässan?
2019-05-12 Skilsmässa efter kort äktenskap

Alla besvarade frågor (69197)