Verkställighet av skyddstillsyn vid överklagad dom

2021-10-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag har blivit dömd till skyddstillsyn men har överklagat.Innebär det att jag måste ha skyddstillsyn tills dess att min överklagan är klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regler om skyddstillsyn finns i Brottsbalken (BrB).

Huvudregeln är att en utdömd skyddstillsyn verkställs direkt och detta oberoende om domen överklagas eller inte (28 kap. 5 § BrB). Rätten kan dock besluta att verkställigheten av skyddstillsynen ska vänta till dess att domen vunnit laga kraft, dvs. när tiden för överklagandet har gått ut. Om en dom överklagas, får den högre rätten besluta om inhibition dvs. att verkställigheten av skyddstillsynen skjuts upp.

Rekommendation i ditt fall
Det är svårt för mig att uttala vad som gäller i ditt fall utan mer information. Huvudregeln är att skyddstillsynen ska verkställas om inte rätten beslutat om annat. Min rekommendation är därför att ta kontakt med din offentliga försvarare som kan svara på frågan om vad som gäller i ditt enskilda fall.

Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1617)
2021-12-08 Olovlig körning med utländskt körkort - skuld och påföljd
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?

Alla besvarade frågor (97716)