FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/10/2021

Verkställighet av skyddstillsyn vid överklagad dom

Hej jag har blivit dömd till skyddstillsyn men har överklagat.

Innebär det att jag måste ha skyddstillsyn tills dess att min överklagan är klar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regler om skyddstillsyn finns i Brottsbalken (BrB).

Huvudregeln är att en utdömd skyddstillsyn verkställs direkt och detta oberoende om domen överklagas eller inte (28 kap. 5 § BrB). Rätten kan dock besluta att verkställigheten av skyddstillsynen ska vänta till dess att domen vunnit laga kraft, dvs. när tiden för överklagandet har gått ut. Om en dom överklagas, får den högre rätten besluta om inhibition dvs. att verkställigheten av skyddstillsynen skjuts upp.

Rekommendation i ditt fall
Det är svårt för mig att uttala vad som gäller i ditt fall utan mer information. Huvudregeln är att skyddstillsynen ska verkställas om inte rätten beslutat om annat. Min rekommendation är därför att ta kontakt med din offentliga försvarare som kan svara på frågan om vad som gäller i ditt enskilda fall.

Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”