Verkställighet av domslut gällande umgänge

Hej

Jag och dotterns pappa fick ett umgängesschema fastställt i dom 20171016 där dottern ska träffa honom sista helgen varje månad kl10-17 då han bor utomlands. I domen står också att de istället ska ses nästkommande helg vid förhinder på ordinarie helg. Nu har både pappan och dottern varit sjuka då de skulle setts och därför ska ses nästa helg enligt dom. Men pappan påstår att han och domaren kommit överens om att han och dottern vid förhinder ska ses en vardag istället och inte nästkommande helg, vilket inte skrevs ner och funkar inte med mina arbetstider. Han föreslår också en längre umgänge vid nästa tillfälle de ses, om en månad. Han håller sig inte till överenskommelsen vilket har till följd att dottern (5år) får än mindre tid ihop med sin pappa - finns det något jag kan göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i föräldrabalken(FB)

I första hand tycker jag du ska försöka uppmana pappan till att följa domslutet.

Det du vidare kan göra om pappan inte följer domslutet, är att begära verkställighet hos domstol. Domstolen kan då förplikta pappan att följa det utfärdade domslutet. Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Andra stycket samma paragraf säger att verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge eller överlämnande av barn söks hos tingsrätten där barnet har sin hemvist.

21 kap 2 § första stycket FB, innan rätten beslutar om verkställighet, får rätten uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne.

Domstolen kan förordna om verkställighet utan vite. Om den anser att det inte finns någon riktig obstruktion från föräldern. Man sätter alltså bara ner foten och säger att det beslutade umgänget måste ske. Enligt 21 kap 3 § FB får verkställigheten förenas med vite för att sätta press på en förälder att följa avtal eller domslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000