Verkställighet av dom om umgänge

2017-06-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och mitt ex har 2 barn tillsammans, vi har fått en dom i tingsrätten om hur umgänget hos mig ska se ut, barnen har altså sitt fasta boende hos pappan inom en bestämd period. Det är bestämt att barnen ska vara hos mig 2 veckor i sommar plus varannan helg. Nu när min vecka är Slut vägrar pappan att ta barnen förren dagen efter på eftermiddagen. Vilket innebär att jag förlorar jobb som jag behöver. Dagis är stängt för planeringsdag och kan altså inte vara där Heller. Han har även tidigare vägrat ta barnen när han ska då barnen var sjuka och han ville bara hämta ena barnet. Och ta den andra dagen efter. Det sa jag nej till då jag ansåg att han skulle ta båda barnen eller så skulle jag ha båda barnen. Detta påverkar mitt jobb då jag bara är timvikarie och har väldigt svårt att gå runt. Får även inga pengar för barnen då tiden hos mig inte är tillräcklig. Pappan tar ej Heller med extrakläder till barnen vilket innebär att jag måste lägga ut extra pengar på det. Det är också bestämt i tingsrätten att jag ska hämta barnen vid förskolans Slut varannan fredag och lämna vid förskolans början varannan måndag, varje gång jag ska hämta och lämna måste jag enligt honom göra det utanför honom då han säger att dom är lediga från förskolan, det händer varje gång fast annat är bestämt i domen. Kan jag ansöka om verkställan av dom pga det här då han inte följer tider och dagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor behandlas i 21 kap föräldrabalken(FB).

Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad, 21 kap 1 § FB.

Andra stycket samma paragraf säger att verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge eller överlämnande av barn söks hos tingsrätten där barnet har sin hemvist.

Utgångspunkten är att domen ska verkställas om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bäste enligt 21 kap 6 § FB.

21 kap 2 § första stycket FB, innan rätten beslutar om verkställighet, får rätten uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne.

Domstolen kan förordna om verkställighet utan vite. Om den anser att det inte finns någon riktig obstruktion från föräldern. Man sätter alltså bara ner foten och säger att det beslutade umgänget måste ske.

Av att döma från dina uppgifter verkar det som att ditt ex motverkar umgänget och då ska verkställigheten förenas med vite enligt 21 kap 3 § FB. Vitet sätts tillräckligt högt så att det får avskräckande verkan vilket leder till att man förhoppningsvis inte fortsätter med umgängessabotagen.

Som slutsats, jag tycker att du kan ansöka om verkställighet då det verkar som att din man medvetet inte följer domen om umgänge som du säger har fattats av tingsrätten. Hur domstolen väljer att bedöma ditt ex beteende är däremot extremt svårt att svara på.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95739)