Verkställande av fängelsestraff och strafftid

2015-06-23 i Påföljder
FRÅGA
När man blivit dömd av hovrätten för försök till våldtäkt,hur länge tar det innan man skall avtjäna sitt fängelsestraff och måste man sitta av hela strafftiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fängelsestraff ska verkställas så snart som möjligt, vilket vanligtvis innebär inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft när tiden för överklagan har gått ut, vilket är fyra veckor från den dag som domen meddelades. Se 55 kap. 1 § Rättegångsbalken.

Uppskov kan sökas på grund av olika anledningar såsom hälsa, arbete, utbildning eller andra skäl, men det gäller bara i undantagsfall då något skäl gör det omöjligt för den dömde att påbörja straffet på inställelsedagen.

Vad gäller den utdelade strafftiden så kan man efter två tredjedelar av denna få villkorlig frigivning om straffet är tidsbestämt, alltså inte livstidsstraff, och om det inte finns synnerliga skäl. Se 26 kap. 6 § Brottsbalken. Situationer då villkorlig frigivning inte får ske är exempelvis då den dömde har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller vid verkställigheten eller då fängelsestraffet är kortare än en månad. Vad gäller synnerliga skäl så ska en helhets bedömning göras över allt som inträffat under anstaltsvistelsen. Enstaka överträdelser, med undantag för exempelvis rymning, brukar inte anses utgöra synnerliga skäl. Villkorlig frigivning ska heller inte ske från fängelse som kombinerats med skyddstillsyn.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1517)
2021-05-15 Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

Alla besvarade frågor (92281)