Verkan av godkänt strafföreläggande

2017-01-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Min son blev stoppad av polis i sin A-traktor. Den beslagtogs och det visade sig att den var "möjlig" att göras olaglig med ett enkelt handgrepp. Han hade alltså framfört en "bil"på sitt mopedkörkort. Blev kallad till förhör. Där säger polisinspektörerna att: ni kommer troligen att få ett strafföreläggande på 1500:- så" slipper " ni åka till Karlstad tingsrätt.. Efter ett tag så får vi mycket riktigt ett strafföreläggande på 1500:-. Jag ringer åklagaren och frågar om det blir ytterligare straffpåföjder om vi betalar.? Det kan han inte svara på.. Hänvisar till transportstyrelsen.. Jag skickar mejl med samma fråga till transportstyrelsen.. Det kan inte de svara på eftersom de inte vet vilket brott han gjort.? Sista betalningsdatum går ut på de 1500:- .De betalar vi för att inte få påminnelse (det fick vi ändå).. Då kommer det från transportstyrelsen att: du har gjort dig skyldig till olovlig körning och mister körkort i sex månader..! Då skickar jag in dokument till transportstyrelsen på hur det hela gått till.. Men det tror jag ingen läste.. Hade jag fått reda på detta så hade jag naturligtvis överklagat.. Vi har väldigt olika uppfattningar om "uppsåtet i gärningen".. Ska det verkligen gå till såhär.? Han gavs verkligen ingen chans att överklaga.!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken, se här.

Vid mindre allvarliga brott som t.ex. små trafikbrott har åklagaren en möjlighet att istället för att väcka åtal om brott utfärda ett strafföreläggande för den som misstänks ha begått brottet. Får man ett strafföreläggande har man alltså möjligheten att välja mellan att antingen låta åklagaren väcka åtal så att det blir en rättegång, eller att direkt erkänna brottet och betala ett bötesbelopp. Att betala hela bötesbeloppet är då samma sak som att man godtar sitt straff och erkänner gärningen, se 48 kap. 11 § rättegångsbalken (här). Vid ett godkännande av strafföreläggandet avsäger man sig möjligheten att få fallet prövat i domstol. Ett godkänt strafföreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft, den går alltså inte att överklaga, se 48 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken (här). Endast om ett godkänt föreläggande innehåller allvarliga fel kan det tas upp till domstol.

Om den misstänkte inte accepterar strafföreläggandet, alltså inte betalar bötesbeloppet, tar åklagaren beslut om åtal ska väckas eller inte, se 48 kap. 3 § rättegångsbalken (här). Vid en rättegång hade din son då haft chans att föra fram sina argument kring huruvida uppsåt förelåg osv.

När ett strafföreläggande är godkänt förs detta in i belastningsregistret. Gäller brottet en trafikförseelse underrättas Transportstyrelsen som då i sin tur fattar beslut om eventuellt körkortsingripande. Att din son blev av med körkortet är då en följd av att han erkänt sig skyldig till ett trafikbrott. Det är självklart olyckligt att ni inte varit medvetna om konsekvenserna av ett godkänt strafföreläggande, men av de omständigheter du beskriver i din fråga bedömer jag tyvärr att chanserna för att få domen överklagad som ganska små. Självklart kan det alltid vara värt ett försök, men tänk på att en rättegång ofta kostar pengar.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1574)
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?

Alla besvarade frågor (95763)