FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/07/2015

Verkan av en bodelning under äktenskapet

Jag o min man är gifta. Min man har särkullebarn. Jag står som ägare till en bostadsrätt o ett sommarställe. Vi har inte äktenskapsförord, däremot tilldelades sommarstället mig via bodelning. Om min man går bort först ingår denna egendom eller inte vid beräkning av särkullebarnens rätt till sin laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Allting som inte är den ena makens enskilda egendom är giftorättsgods, ÄktB 7:1. När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom den ena makens död, ska egendomen fördelas mellan makarna genom en bodelning, se ÄktB 9:1.

En bodelning kan även göras under äktenskapet enligt ÄktB 9:1 2st, vilket jag gissar är det som ni har gjort. En sådan bodelning ska registreras av Skatteverket och kan göras för att få tillstånd klarhet om ägandeförhållandena till tillgångarna, vilket bl.a. kan underlätta tillämpningen av den s.k. skevdelningsregeln i ÄktB 12:2. Egendomen fortsätter dock att vara giftorättsgods och kommer som sådan att ingå i en ev. ny bodelning. Om ni vill avsluta giftorättsgemenskapen behöver ni upprätta ett äktenskapsförord om enskild egendom. Den egendomsfördelningen som görs under bodelningen blir dock ett viktigt bevismedel för vem som egendomen tillhör.

Säg att din make går bort först. Enligt ÄktB 12:2 ska, om den efterlevande maken begär det, vardera sida behålla sitt giftorättsgods. Du kan alltså begära att du behåller ditt giftorättsgods, och din makes arvingar behåller hans giftorättsgods. Den uppdelningen kommer att utgå från den bodelning som ni nu har gjort under äktenskapet. Det innebär i detta fall att du behåller sommarstället och att detta inte tas med i beräkningen av särkullbarnens arv, såvida bodelningen har gjorts på ett korrekt vis. Särkullbarnen ärver då din makes giftorättsgods.

Däremot om du skulle gå bort först, är det inte säkert att din make begär skevdelningsregeln i ÄktB 12:2. Då kommer sommarstället att ingå i det gemensamma giftorättsgodset som ska delas lika mellan makarna enligt ÄktB 11:3. Vid fördelningen på lotter enligt ÄktB 11:7 har varje make rätt att i första hand få sin egendom. Sommarstället lär därför tillfalla dina arvingar, men värdet av det kommer ingå i boet när likadelningen ska göras. Den bodelning som ni har gjort under äktenskapet kommer vara ett starkt bevismedel för vem egendomen tillhör.

Vad gäller den gemensamma bostaden ska den make som bäst behöver bostaden ha rätt att få den på sin lott, se ÄktB 11:8. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken krävs det att övertagandet kan anses som skäligt. Om den ena maken går bort gäller förmånen att få behålla den gemensamma bostaden endast för den efterlevande maken, och inte för den bortgångnes makens arvingar.

Med vänliga hälsningar

Anna BerglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”