Verkan av bodelning under äktenskapet för särkullbarns arv

Hej

Min far var gift och har avlidit och jag är enda särkullbarnet och inga gemensamma barn finns. Makan begär jämkning vid bodelning, äktenskapsbalken 12:2. Makan har sedan tidigare fått hela lagfarten på fastigheten enligt bodelning, men däremot finns inget äktenskapsförord. Skall då inte hela fastigheten ingå i bodelningen fast hon har yrkat på 12:2-regeln? Måste jag gå till domstol för att få att fastigheten skall ingå i bodelningen? Räcker det inte med att jag påpekar detta för boutredningsmannen och han måste då föra tillbaka egendomen till bodelningen, eftersom det inte finns något äktenskapsförord registrerat hos skatteverket?

Med vänlig hälsning

X

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning och råd

Eftersom jag inte känner till alla förutsättningar kring den tidigare övergången av fastigheten går det inte att avgöra om du har rätt till något av dess värde. Eventuellt blev makan skyldig din far pengar för fastigheten vid bodelningen. Om denna fordran inte är preskriberad ska den vara en del av kvarlåtenskapen.

I det fall den tidigare övergången av den fastigheten i den tidigare bodelningen istället är att betrakta som en gåva kan du väcka talan om jämkning av testamente. Talan måste väckas vid domstol inom ett år från att bouppteckningen efter din far avslutats. Jämkning av testamente kan endast ge dig rätt till din laglott vilket är hälften av den totala kvarlåtenskapen från din far. Detta är alltså bara aktuellt om värdet på den del av fastigheten som din far förr ägde överstiger värdet på det som redan nu finns kvar efter din far.

Det är också möjligt att bodelningen gick helt rätt till och att du alltså inte har rätt till någon del av fastigheten. Jag saknar som sagt förutsättningar att göra en fullständig bedömning av din situation.

För att reda ut vad du har rätt till rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Utredning

Makan har begärt jämkning vid bodelning, 12 kap 2 § ÄktB. Det innebär som regel att vardera sida behåller sin egendom vid bodelningen. Makan har sedan tidigare fått hela lagfarten på fastigheten genom bodelning. Jag utgår från att det var bodelning under äktenskapets bestånd vilket förutsätter att denna registrerades hos skatteverket, 9 kap 1 § 2 st ÄktB. En sådan bodelning görs för att tydliggöra äganderättsförhållandena makarna emellan och ibland med syftet att jämkning enligt 12 kap 2 § ÄktB ska vara lättare att genomföra vid ena makens död. Normalt sett så tillämpas likadelningsprincipen på bodelning vilket innebär att din far borde ha fått tillgångar motsvarande fastighetens värde under bodelningen. I annat fall borde hon blivit skyldig honom motsvarande värde i pengar, 11 kap 11 § ÄktB. En sådan fordran har preskriptionstid på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen vilket innebär att den ingår i kvarlåtenskapen efter din far om bodelningen inte skedde tidigare än 10 år sedan. I detta fall ärver du alltså denna fordran.

Om övergången av fastigheten istället i själva verket var en gåva kan det betraktas som ett testamente, eftersom han själv bodde kvar i fastigheten och alltså inte led någon förlust genom gåvan, 7 kap 4 § ÄB. Du kan då väcka talan om jämkning av testamente. Detta måste göras inom ett år från att bouppteckningen efter din far avslutats. Jämkning av testamente kan endast ge dig rätt till din laglott vilket är hälften av den totala kvarlåtenskapen från din far, 7 kap 1 § ÄB. Detta är alltså bara aktuellt om värdet på den del av fastigheten som din far förr ägde överstiger värdet på det som redan nu finns kvar efter din far.

Mvh

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning