Vem tillfaller min gifta pappas egendom om han avlider?

2019-09-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej undrar kring hur en bodelning går till? Vår pappa har gift sig på äldre dar med en kvinna som sedan tidigare har 2 vuxna barn. Han äger en del sedan innan giftermålet. Hon ägde inget. Om han avlider vad kommer tillfalla henne och hennes barn via bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur en bodelning ska gå till och vad som ska ingå regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som händer med en persons egendom då denne avlider regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer om din pappa avlider?

Om din pappa skulle avlida ska först en bodelning göras mellan hans dödsbo och hans make (1 kap. 5 § ÄktB och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller förordnande i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem som äger egendomen. Om den inte är enskild egendom är det giftorättsgods.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen kommer allt giftorättsgods listas och makarnas andelar ska räknas (11 kap. 1 § ÄktB). Varje make får från sitt giftorättsgods räkna bort så mycket som krävs för att täcka respektive makes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att skulderna räknats bort ska makarnas giftorättsgods läggas samman och sedan ska värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgodset ska sedan fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom respektive make ska få. Varje make har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB).

Detta innebär att i bodelningen mellan din pappas dödsbo och hans efterlevande make kommer de dela lika på allt giftorättsgods. Det som tillfaller din pappas make är hennes att förfoga över som hon vill och det som tillfaller din pappas dödsbo utgör arvet efter honom. Ingen av egendomen kommer tillfalla din pappas makes barn genom bodelningen.

Vem kommer ärva efter din pappa?

De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en arvsrätt för efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Denna arvsrätt går före de gemensamma barnens rätt, men inte före den avlidnes barn med någon annan än den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om din pappa avlider är det du och dina syskon som kommer dela lika på arvet efter honom. Den enda inskränkningen i detta är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hon rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hon uppnår det.

Din pappas makes barn kommer, som nämnt ovan, inte få någon egendom från bodelningen. De kommer inte heller få någon egendom i arv efter din pappa, eftersom de inte är släktingar till honom. Däremot kommer de ju kunna ärva efter sin mamma det som tillfaller henne i bodelningen, eftersom de är hennes bröstarvingar.

Vad kan göras för att ändra detta?

Om detta inte är det resultat som din pappa vill uppnå har han en möjlighet att påverka det. Han kan upprätta ett äktenskapsförord och göra delar av, eller all, sin egendom till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta skulle innebära att den egendomen hålls utanför en framtida bodelning, och går direkt till att bli arvet efter din pappa. Att komma ihåg är dock att ett äktenskapsförord kan jämkas om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att ett äktenskapsförord ska respekteras.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?