Vem står för begravningskostnaderna?

2019-11-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min bror har nyligen gått bort. Han har stora skulder hos Kronofogden, men lämnade efter sig en mindre summa på sitt bankkonto. Kan jag använda de pengarna till hans begravning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vem som står för begravningskostnader.

Begravningakostnaderna är kostnader som typiskt sätt betalas av dödsboet (som förvaltar över den avlidnes egendom).

När tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla räkningar och skulder, brukar begravnings- och bouppteckningskostnader anses ha företräde framför andra skulder.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i den avlidnes kommun. Kommunen kan ge bidrag till en enkel men värdig begravning. Vad som tolkas som en värdig begravning varierar dock mellan olika kommuner. För att ansöka om ekonomisk hjälp till begravning och för att ta reda på vilka kostnader som omfattas ska du alltså vända dig till socialkontoret i den avlidnes kommun. Men med andra ord är inte tanken att du ska behöva betala din brors begravning med egna ekonomiska medel på något sätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll