Vem sköter bouppteckningen?

Frånskild mamma med två barn, delad vårdnad med fadern. Om mamman dör, vem gör då bouppteckningen (säljer hus, bil, löser CSN och andra lån, uppskjutna reavinstskatter etc.)? Är det barnets far, den avlidne mammans mor/far eller kanske en "god man" utsedd av staten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och bouppteckning finner du i ärvdabalken (ÄB). Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § ÄB är det efterlevande make, sambo, arvingar och testamentstagare s.k. dödsbodelägare som ska sköta förvaltningen av dödsboet. I andra fall kan en särskild dödsboförvaltning ha inrättats. En särskild dödsboförvaltning kan bl.a. vara en boutredningsman och inrättas enligt 19 kap. 1 § ÄB på begäran av en dödsbodelägare samt när dödsbodelägaren är omyndig. En bouppteckningsman får vara en delägare, se närmare 19 kap. 3 § ÄB.

Bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB, i vissa fall kan Skatteverket efter ansökan förlänga denna tidsintervall. I 20 kap. ÄB, se här, finns närmare information om hur och när en bouppteckning ska ske ihop med formalia.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den avlidnes två barn både är arvingar och dödsbodelägare. Barnens far och den avlidnes föräldrar är inte dödsbodelägare om inte annat stadgas i ett testamente. Om dödsbodelägarna önskar kan en särskild bouppteckningsman inrättas. Vid bouppteckningen ska dessutom två förrättningsmän, ej dödsbodelägare, utses enligt 20 kap. 2 § ÄB. Förrättningsmännen verkställer och skriver under bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”