Vem sköter bouppteckningen?

FRÅGA
Frånskild mamma med två barn, delad vårdnad med fadern. Om mamman dör, vem gör då bouppteckningen (säljer hus, bil, löser CSN och andra lån, uppskjutna reavinstskatter etc.)? Är det barnets far, den avlidne mammans mor/far eller kanske en "god man" utsedd av staten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och bouppteckning finner du i ärvdabalken (ÄB). Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § ÄB är det efterlevande make, sambo, arvingar och testamentstagare s.k. dödsbodelägare som ska sköta förvaltningen av dödsboet. I andra fall kan en särskild dödsboförvaltning ha inrättats. En särskild dödsboförvaltning kan bl.a. vara en boutredningsman och inrättas enligt 19 kap. 1 § ÄB på begäran av en dödsbodelägare samt när dödsbodelägaren är omyndig. En bouppteckningsman får vara en delägare, se närmare 19 kap. 3 § ÄB.

Bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB, i vissa fall kan Skatteverket efter ansökan förlänga denna tidsintervall. I 20 kap. ÄB, se här, finns närmare information om hur och när en bouppteckning ska ske ihop med formalia.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den avlidnes två barn både är arvingar och dödsbodelägare. Barnens far och den avlidnes föräldrar är inte dödsbodelägare om inte annat stadgas i ett testamente. Om dödsbodelägarna önskar kan en särskild bouppteckningsman inrättas. Vid bouppteckningen ska dessutom två förrättningsmän, ej dödsbodelägare, utses enligt 20 kap. 2 § ÄB. Förrättningsmännen verkställer och skriver under bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1029)
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning
2020-12-23 Dödsboanmälan eller en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88101)