Vem ska kallas till en bouppteckning?

FRÅGA
När den barnlöse mannen, går bort, finns ett testamente, där hans nya fru ärver allt o efter hennes död, ska fruns barn ärva allt.Ska man då blanda in mannens syskonbarn i en bouppteckning?Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelser som rör arv, testamente, dödsbo och bouppteckning. Reglerna finner du i ärvdabalken (ÄB).

Kort sammanfattning

Om syskonbarnen har godkänt testamentet behöver de inte bli inblandade i bouppteckningen.

Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen

I arvsordningen ingår exempelvis barn, föräldrar, barnbarn, syskon och syskonbarn (ÄB 2 kap. 1-3 §). En make ingår inte i arvsordningen, men har också rätt att ärva (ÄB 3 kap. 1 §).

Delägare i dödsboet är som huvudregel både de som är arvingar enligt arvsordningen, den som är make, och de som ska ärva genom testamente. (ÄB 18 kap. 1 §)

Undantag görs för den som har fått ett så kallat legat i testamentet. Ett legat kan vara en bestämd sak eller summa pengar som ska tillfalla någon via testamentet. Personen ska vara dödsbodelägare om hen både är arvinge enligt arvsordningen och har fått ett legat i testamentet. Men om legatet ska tillfalla någon som inte är arvinge är hen inte dödsbodelägare. Har man avsagt sitt arv räknas man inte heller som dödsbodelägare (ÄB 17 kap. 2 §).

Alla som är dödsbodelägare måste kallas till bouppteckningen. Det betyder att även om det finns ett testamente som gör syskonbarnen arvslösa måste de ändå som huvudregel kallas till bouppteckningen (ÄB 20 kap. 2 §).

Testamentet ska delges till arvingarna

Eftersom det finns ett testamente ska arvingarna delges detta. Inom 6 månader från tidpunkten då arvingen fick ta del av testamentet kan hen godkänna eller klandra testamentet. Regeln är till för att arvingarna (som ibland har gjorts helt arvlösa genom testamentet) ska ges en chans att undersöka att testamentet är giltigt eller ej. Den som redan har godkänt testamentet måste inte bli delgiven (ÄB 14 kap. 4 §).

Om arvingarna godkänner ett testamente som gör dem arvslösa ska de inte längre räknas som delägare i dödsboet. Att godkänna ett testamente kan nämligen likställas med att avsäga sig ett arv (17 kap. 2 §).

Slutsatsen är att om dina syskonbarn redan har godkänt, eller snarast godkänner testamentet som gör dem helt arvslösa är de inte längre dödsbodelägare. Då behöver de inte bli inblandade i bouppteckningen.

Jag hoppas att jag har kunnat ge dig svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll