Vem ska få bo kvar i hyreslägenheten efter skilsmässa?

2019-11-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Mamma och pappa har varit sambos i över 30 år . De flyttade in i en gemensam kommunal hyresrätt (förstahandskontrakt) , men det är bara pappa som står på lägenheten. Två av fyra av deras gemensamma barn bor kvar i lägenheten . Mamma jobbar heltid hemifrån som dagbarnvårdare med ca 5-6 barn . Pappa jobbar inte hemifrån utan har ett heltidsjobb i en skola . Mamma vill nu skiljas. Vem har rätt att behålla lägenheten ? Båda vill bo kvar i lägenheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid skilsmässa är det den av makarna som har störst behov av att få bo kvar i den gemensamma bostaden som ska få göra det, vilket framgår av 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB). Att hyresrätter också räknas som gemensam bostad framgår av 7 kap. 4 § ÄktB. Detta kräver dock att bostaden ska ha varit just gemensam, vilket den utifrån informationen i din fråga verkar ha varit för ert fall med tanke på att dina föräldrar flyttade gemensamt in i bostaden.

Således är det en bedömningsfråga om vem av makarna, dvs dina föräldrar, som anses mest behöva bo kvar i bostaden. Vid bedömningen för detta är faktorer som om någon av makarna har ensam vårdnad om barn avgörande. Dock verkar dina föräldrar ha gemensam vårdnad om sina barn, vilket gör att detta inte är en faktor som kommer påverka utfallet för er bedömning så pass mycket. Även faktorer som makarnas ålder, hälsa och avstånd till arbete är avgörande. Utifrån informationen i din fråga verkar din mamma behöva bostaden för att arbeta, vilket kan vara ett argument för att bostaden ska tillfalla henne. Dock kan ingen slutsats om vem som ska få bostaden utifrån din fråga, då mer information om just era omständigheter krävs för bedömningen av detta.

Om dina föräldrar inte kan komma överens själva om vem av dem som anses behöva bostaden mest kan de i värsta fall behöva tvista om det i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. Om dina föräldrar önskar mer juridisk hjälp rekommenderar jag er att kontakta någon av våra skickliga jurister här på Lawline.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (931)
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige
2020-07-22 Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82593)