Vem övertar bostaden vid en skilsmässa?

Hej!

Jag undrar vad som gäller om gemensam bostadsrätt vid skilsmässa. Min man kommer att överta lägenheten och de lån som är kvar och knutna till lägenheten. Ska han vid en skilsmässa köpa ut mig från lägenheten? Och isåfall hur mycket? Hur räknas det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om skilsmässa finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB. När ett äktenskap upphör ska en bodelning med giftorättsgodset ske. (7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB.) Bodelningen sker genom att allt giftorättsgods läggs samman. Därefter dras skulder av och det som blir över fördelas lika mellan makarna. Det är viktigt att ha i åtanke att det är värdet som fördelas mellan makarna. (11 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ÄktB.) När andelarna i boet är uträknade så ska vardera make erhålla tillräckligt med giftorättsgods för att motsvara värdet på sin andel. I första hand har vardera make rätt att få ut den egendom den denne önskar från giftorättsgodset. (11 kap. 7 § ÄktB.)

Vad händer med bostaden?

Om en make övertar den gemensamma bostaden så ska denne ersätta den andre maken. Notera här att det först räknas ut makarnas respektive andel i bostaden vilket är värdet på bostaden minus tillhörande skulder. Hänsyn ska även tas till den latenta skatteskuld som aktualiseras vid en försäljning av bostaden. Detta delas sedan på 2 och den make som övertar bostaden får välja mellan att ersätta den andre med giftorättsgods alternativt pengar. (11 kap. 10 § och 11 kap. 3 § ÄktB.)

Tyvärr kan jag inte ge ett närmare svar än ovanstående. För att få tydligare vägledning i hur er uträkning ska ske så rekommenderar jag att kontakta en jurist. Vi på Lawline har kunniga jurister och hjälper gärna till. Du kan boka en tid genom att klicka här.

Jag önskar fortsatt lycka till!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000