Vem kommer att bli förmyndare till min avlidna sons barn?

2021-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej !Vår son avled nyligen och efterlämnar sig tre barn ett på 11år i ett tidigare förhållande och två barn på 5år och 2,5 år gamla i ett senare förhållande. Han levde ensam sedan 1,5 år.Min fråga är när det gäller bouppteckning och arvsskifte, kommer barnens mammor att bli förmyndare eller utses en sådan av kommunen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).

Stod barnen under vårdnad av bägge föräldrarna var både din son och barnens respektive mödrar förmyndare (10 kap. 2 § FB). Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ha ensam vårdnad (6 kap. 9 § FB). Det här betyder att den kvarlevande föräldern som huvudregel också är ensam förmyndare (10 kap. 2 § FB).

Om fallet är så att din son var ensam vårdnadshavare till barnen var han även ensam förmyndare. Det innebär att den som har dödsboet i sin vård måste anmäla detta till övermyndaren för den kommun där den omyndige har sin hemvist, som i sin tur ser till att en förmyndare utses (10 kap. 11 § FB).

Sammanfattningsvis kommer alltså barnens mammor att bli förmyndare om inte sin son var ensam vårdnadshavare. I annat fall måste förhållandet anmälas till överförmyndaren som tar beslut i frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3662)
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96481)