Vem kan vara revisor i en Brf-styrelse?

2021-04-30 i Föreningar
FRÅGA
I en bostadsrättsförening som består av 5 lägenheter blir det en liten styrelse. Kan ordförande och revisorn som är gifta med varann sitta i denna styrelse?
SVAR

Det finns ingen särskild reglering av jävet i bostadsrättsföreningar, så ledning får hämtas i lagen om ekonomiska föreningar. När det gäller revisorn får denne inte sitta i styrelsen enligt 8 kap. 19 § lag om ekonomiska föreningar. Enligt samma bestämmelse får revisorn inte heller vara gift eller sambo med en styrelseledamot. Revisorn i ert fall måste således inte sätta sig i styrelsen och dessutom få sin make att inte sätta sig i styrelsen. Det bästa vore kanske i sådana fall att leta efter en annan revisor eftersom ni förlorar två personer till styrelsen (och styrelsen måste bestå av minst tre personer enligt 7 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (504)
2021-05-12 Motionsrätt ekonomisk förening
2021-05-07 Ändring av ersättning för utfartsrätt
2021-05-06 Tolkning av 48 a § anläggningslagen
2021-05-03 Styrelsen i min bostadsrättsförening nekar mig installation av markiser - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (92212)