Vem kan vara medlem i en ideell förening?

2019-10-06 i Föreningar
FRÅGA
Hej jag under om man startar en ideell förening med politiska aktivitet vilka kan vara medlemmar dvs ålder.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga

Jag har tolkat din fråga som att du undrar om det finns några åldersgränser för medlemmar i ideella föreningar. Det finns ingen lag om ideella föreningar och alltså inga regler om vem som får vara medlem. Det finns dock regler om omyndiga personers (personer under 18 år) rätt att ingå avtal och andra förpliktelser (9 kap. föräldrabalken, FB). Jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar.

Personer under 18 år får som huvudregel inte ingå avtal

Personer under 18 år är omyndiga och saknar rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det betyder att en person under 18 år inte kan ingå avtal eller andra förpliktelser utan föräldrarnas samtycke. Huvudregeln är att båda föräldrarna måste samtycka om de har gemensam vårdnad. Att bli medlem i en ideell förening kan tänkas vara en sådan förpliktelse som föräldrarna måste samtycka till. Särskilt om föreningen tar ut en avgift för medlemskapet. Medlemskapet innebär då en sådan ekonomisk förpliktelse som den omyndige inte själv kan ingå.

Avtal utan ekonomiska risker kan vara undantagna

Regeln om att omyndiga inte får ingå avtal syftar till att skydda personer under 18 år mot ofördelaktiga ekonomiska följder. Ett avtal utan ekonomiska risker eller andra ofördelaktiga villkor bör alltså kunna ingås utan föräldrarnas samtycke. Detta om avtalet uteslutande är till den omyndiges fördel. Ett medlemskap i en ideell föreningen utan avgift skulle kunna vara ett sådant avtal. Man måste dock titta på medlemskapet som helhet, till exempel om det innebär andra ofördelaktiga följder och vilka fördelar som den omyndige får ut av medlemskapet.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll