Vem kan vara ett vittne när man upprättar ett testamente?

Hej

Vi är två närstående som i flera år har hjälpt en äldre ensamboendes dam utan barn. Vi har hjälpt henne med allt som har med räkningar, matinköp och kläder då hon inte vill gå ut på rund av dålig fysik.

Hon har vid ett par tillfällen sagt att hon vill att vi ska ärva hennes mindre summa på banken. Dock lever hon kvar i det gamla tänket och tror att det räcker att säga det muntligt. Vi är tacksamma för hennes vilja men är känsliga mot att ta upp detta.

Nu kommer damen att få hjälp med omvårdnad från kommunen.

1.Kan två juridiska ombud från kommunen bevittna hennes testamentvilja?

Nu har hon så dålig syn att hennes namnteckning är svår att läsa men hon skriver ändå på sin privatgirobetalning med stöd bredvid av en av oss. Dvs vi säger om hon ska upp eller neråt med pennan för att undvika att det kommer utanför privatgirots rader.

2. Vem kan istället skriva hennes vilja på testamentblanketten, eftersom det kan bli svårt att läsa vad det står om damen skriver? Givetvis att hon själv skriver under med sin namnteckning?

3. Ifall inte kommunens juridiska ombud kan komma hem till hennes bostad, kan tex två av kommunens hemtjänstpersonal vara de två bevittnare och vem skriver hennes önskan i detta fall? Hur bör vi alla göra för att hennes önskan med tacksamhet från oss ska bli korrekt?

Är det något annat vi bör göra för att det ska blir rätt i slutändan?

Tack på förhand

Med vänlig hälsning

Anonym

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Krav för att ett testamente ska vara giltigt

För att ett testamente ska vara giltigt måste några formkrav vara uppfyllda. Ett testamente måste, för det första, bevittnas av två personer. För det andra måste testamentet undertecknas av den person som vill testamentera bort sin egendom. Båda vittnena måste närvara när testamentet undertecknas och de ska därefter signera. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som undertecknas, de måste dock inte känna till testamentets innehåll (10 kap. 1 § ärvdabalken). Om dessa formkrav inte uppfylls är testamentet inte giltigt.

Det finns även information som enligt lag är bra att ha med när testamentet upprättas men som inte är nödvändig för att testamentet ska vara giltigt. Sådan information är bland annat vittnenas yrke och hemvist samt tidpunkten för undertecknandet (10 kap. 2 § ärvdabalken).

Vem kan vara ett vittne när ett testamente upprättas?

Du undrar också vem det är som kan agera som vittne när testamentet undertecknas. Lagen anger vem som inte kan agera som vittne. En person får inte agera som vittne om han eller hon omfattas av testamentet. Man får inte heller agera som vittne om man är förmyndare för personen som upprättat ett testamente eller om man är nära släkt till testatorn (10 kap. 4 § 1-2 st. ärvdabalken). Det finns inget som säger att en person som är anställd av en kommun inte kan agera som vittne. Detta förutsätter dock att personen som är anställd av kommunen inte, också, omfattas av den grupp av personer som enligt lag inte får agera som vittne.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning