FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder02/12/2018

Vem kan utfärda en böter?

Hej!

Kan en hyresvärd skriva böter till hyresgästen på grund av att hyresgästen inte skött sopsorteringen?

Lawline svarar

Hej!

Böter är en brottspåföljd som innebär att personen ska betala pengar till staten.

Det innebär också att det endast är staten som har makt att utfärda brottspåföljder som straff för brott. Det förutsätter då att personen begått ett brott mot en specifik regel i en lag.

Böter är alltså en helt annan sak än skadestånd som istället grundar sig i en relation mellan två enskilda individer, där någon av den andre blivit tillfogad skada av något slag.

Svaret är alltså nej, hyresvärden kan inte skriva böter och inte heller kräva skadestånd. Om hyresgästen inte sköter sig bör den yttersta åtgärden för hyresvärden vara att säga upp hyresavtalet.

Hoppas det här var svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Sara HillRådgivare